Završna konferencija Programa za civilno društvo

Search form

Završna konferencija Programa za civilno društvo

civilno društvo, esf
Završna konferencija Programa za civilno društvo u Republici Hrvatskoj održana je u Muzeju Mimara. Kroz Program za civilno društvo raspisana su četiri natječaja, podržan 51 projekt, dodijeljen jedan predefinirani projekt te je pokrenuta kampanja za sprječavanje govora mržnje na internetu.

Podržani su projekti jačanja zagovaračkih sposobnosti organizacija za ljudska prava, demokratizaciju i ravnopravnost spolova, lokalne inicijative za društvenu uključenost i solidarnost, inicijativa za djecu i mlade, održivosti organiziranog civilnog društva i uključivanja Roma.

Europski socijalni fond je jedan od ključnih elemenata za razvoj civilnoga društva budući da je u okviru financijskog razdoblja 2014. – 2020. Hrvatskoj na raspolaganju preko 10 milijardi kuna, od kojih je 800 milijuna kuna osigurano za natječaje ustanova civilnog društva.

Slika: Google Images
Izvor: mrms.hr