Zdrav način života: Komisija pokreće kampanju u cijeloj Europi

Search form

Zdrav način života: Komisija pokreće kampanju u cijeloj Europi

Komisija je pokrenula kampanju HealthyLifestyle4All kako bi promicala zdrav način života za sve, u svim generacijama i društvenim skupinama, te tako poboljšala zdravlje i dobrobit Europljana. Povezujući sport i aktivan način života sa zdravljem, prehranom i drugim politikama, ova dvogodišnja kampanja uključuje civilno društvo, nevladine organizacije te nacionalna, lokalna, regionalna i međunarodna tijela. Svi uključeni provest će nekoliko mjera kako bi ponukali Europljane da budu aktivniji i više vode brigu o svojem zdravlju. 
Mjerama će se podupirati tri cilja kampanje HealthyLifestyle4All: 
  • bolje informiranje svih generacija o zdravu načinu života 
  • lakši pristup sportu, tjelesnoj aktivnosti i zdravoj prehrani, s posebnim naglaskom na uključivanju i nediskriminaciji kako bi se motivirale i uključile skupine u nepovoljnom položaju 
  • promicanje globalnog pristupa u svim politikama i sektorima povezivanjem hrane, zdravlja i sporta 
Sve organizacije koje sudjeluju mogu se obvezati na konkretne mjere na internetskom popisu preuzetih obveza. Nekoliko zemalja i organizacija EU-a, kao što su Međunarodni olimpijski odbor i Europski olimpijski odbor, te Svjetska antidopinška agencija (WADA), Međunarodna federacija školskog sporta, Međunarodna nogometna federacija (FIFA), Unija europskih nogometnih saveza (UEFA) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) već su navele svoje doprinose, a očekuje se još mnogo njih.
Početak kampanje podudara se s početkom Europskog tjedna sporta 2021., koji se obilježava od 23. do 30. rujna diljem Europe. 
Prema posljednjem istraživanju Eurobarometra postotak Europljana koji nikad ne vježbaju niti se bave sportom u zadnjih se nekoliko godina postupno povećava te ih je sad gotovo polovina. Samo jedna od sedam osoba u dobi od 15 godina ili više jede najmanje pet porcija voća ili povrća dnevno, dok jedna od tri osobe ne jede voće ili povrće svaki dan. 
Zdrav način života doprinosi smanjenju učestalosti brojnih nezaraznih bolesti.


Slika: Google Images