Zeleni plan: Održivim baterijama do kružnog i klimatski neutralnog gospodarstva

Search form

Zeleni plan: Održivim baterijama do kružnog i klimatski neutralnog gospodarstva

Europska komisija danas je predložila modernizaciju zakonodavstva EU-a o baterijama, čime se konkretizira prva od mjera najavljenih u novom Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo. Održivost baterija tijekom cijelog njihova životnog ciklusa važna je za ostvarenje ciljeva europskog zelenog plana i postizanje cilja nulte stope onečišćenja, promicanje konkurentne održivosti, zeleni promet, čistu energiju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ova inicijativa usmjerena je na rješavanje socijalnih, gospodarskih i ekoloških pitanja u vezi sa svim vrstama baterija.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu