Zaštita privatnosti

Search form

Krutak d.o.o. štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. 

Krutak d.o.o. se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom
korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz
dozvolu korisnika. 

Krutak d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene
tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke
Krutak d.o.o. koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao
portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih
podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka
ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput
MSN-a, Googlea itd.