Search form

Komisija pojednostavnjuje pravila o potporama u kombinaciji s potporom Unije i uvodi nove mogućnosti za provedbu mjera potpore za dvostruku tranziciju i oporavak od pandemije koronavirusa

Europska komisija je odlučila o proširenju područja primjene Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER), čime će se državama članicama omogućiti provedba određenih mjera potpore bez prethodnog nadzora Komisije. 
Revidirana pravila odnose se na sljedeće: 
 1. potpore koje dodjeljuju nacionalna tijela za projekte koji se financiraju putem određenih programa Unije kojima se centralizirano upravlja u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira i 

Primjena prava EU-a 2020.: zaštita naših dogovorenih pravila i zajedničkih vrijednosti u doba pandemije

Europska je komisija donijela Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a, u kojem je opisano kako je Komisija 2020. pratila i osiguravala izvršavanje prava EU-a i što su države članice postigle u različitim područjima politike. 
U izvješću je riječ o pandemiji bolesti COVID-19 i mjerama koje je Komisija poduzela kako bi zaštitila prava, slobode i izvore prihoda osoba i poduzeća diljem Unije. 
Komisija je 2020. pokrenula 903 nova predmeta zbog povrede. 

Obavijest korisnicima o objavi odluka za mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Na AGRONET-u, zaštićenoj aplikaciji Agencije za plaćanja objavljene su odluke za mjere potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. 
Podsjećamo korisnike kako se radi o mjerama za koje su se prijave podnosile do 5. ožujka 2021. godine. 
Mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 su sljedeće: 

  REACT-EU: više od 336 milijuna eura Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj za pravedan, zelen i digitalan oporavak

  Komisija je Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj osigurala dodatna sredstva u iznosu od više od 336 milijuna eura kako bi im pomogla u rješavanju gospodarskih i društvenih posljedica pandemije koronavirusa te potaknula pravedan zeleni i digitalni oporavak.

  Dodatnim sredstvima koja su osigurana su u okviru programa REACT-EU dopunjuje se šest operativnih programa Europskog socijalnog fonda (ESF), Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

  Nastavlja se sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

  Vlada je na sjednici donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2021. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine.

  Odobreno je 15 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

  Ured za udruge donio je drugu Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2021. godinu. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, donesena je druga Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2021. godinu. Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 30. travnja do 16. lipnja 2021.

  Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

  Na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU objavljeni su rezultati administrativne provjere i inidikativna lista prihvatljivih zahtjeva. 

  PROGRAM POTICANJA PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

  Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

  Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture. 

  Javno savjetovanje Direktive o pristupačnosti interneta

  Komisija je pokrenula javno savjetovanje o reviziji Direktive o pristupačnosti interneta. 
  Od 23. lipnja 2021. za sve internetske stranice i mobilne aplikacije koje nudi javni sektor u Uniji vrijedi zakonska obveza pristupačnosti za osobe s invaliditetom. 
  Preostao je još zadnji korak: preispitivanje primjene Direktive u praksi. 

  Europska komisija usvojila je „Paket za 55“ koji predstavlja izmjene klimatsko energetskog zakonodavstva

  Europska komisija usvojila je "Paket za 55" (Fit for 55) koji predstavlja izmjene klimatsko energetskog zakonodavstva, a sastoji se od 12 zakonodavnih prijedloga. Cilj klimatske neutralnosti Europske unije utvrđen je u Europskom propisu o klimi i postaje pravno obvezujući, kao i cilj smanjenja emisija do 2030. od najmanje 55% smanjenja neto emisija u odnosu na 1990. godinu.
   

  Pages

  Subscribe to europski-fondovi.eu RSS