Search form

Kreativna Europa: Veći proračun za potporu kulturnim i kreativnim sektorima 2022.

Komisija je donijela program rada za 2022. za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa, uz koji su predviđeni odgovarajući pozivi na podnošenje prijedloga. S proračunom od oko 385 milijuna EUR, što je gotovo 100 milijuna EUR više u odnosu na 2021., u okviru programa Kreativna Europa pojačat će se potpora partnerima iz kreativnih i kulturnih sektora uzimajući u obzir izazove koji proizlaze iz krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 te sve veću globalnu konkurenciju. 

Podnošenje zahtjeva za potpore sektoru konjogojstva do 31. siječnja 2022.

Obavještavamo sve zainteresirane da se zahtjevi za mjere iz Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. za uzgojnu godinu 2021. mogu podnositi do 31. siječnja 2022. godine. 

Do 18. siječnja 2022. možete se uključiti u e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu 14. SIJEČNJA 2022

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, zbog uvedenih epidemioloških mjera ograničenja okupljanja ljudi radi posljedica pandemije COVID 19, produljuje se rok za završetak obvezne godišnje izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti za mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, mjeru 11 – Ekološki uzgoj i mjeru 14 – Dobrobit životinja do 25. siječnja 2022. godine. 

Uključite se u javno savjetovanje o Nacrtu natječaja za tip operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

Dana 14. siječnja 2022. godine objavljen je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu. 

Donesena četvrta Odluka o financiranju u okviru Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Dana 12. siječnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju 20 projekata ukupne vrijednosti 45.146.088,98 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Prijavite se na webinar i doznajte kako ideju pretvoriti u projekt solidarnosti

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) poziva vas 19. siječnja na webinar "Imamo ideju!" na kojem ćete saznati kako za provedbu projekata solidarnosti, projektnog formata unutar programa Europske snage solidarnosti osigurati bespovratna financijska sredstva. 

Najava informativnog dana za PRIMA poziv na dostavu projektnih prijedloga 2022. godine

PRIMA tajništvo, u sklopu PRIMA inicijative, organizira on-line informativni dan s ciljem službene najave otvaranja poziva u 2022. godini te predstavljanja prihvatljivih tema za podnošenje projektnih prijedloga zainteresiranim potencijalnim prijaviteljima. 

Nagradno natjecanje nova industrija 5.0: prijave do 1. travnja 2022.

U suradnji s European Factories of the Future Research Association (EFFRA) i industrijskom platformom ManuFUTURE, Europska komisija pokrenula je prvu 5.0 Industrijsku nagradu, koja je posvećena projektima financiranim od strane Europske komisije, a čiji rezultati čine europsku industriju otpornijom, održivijom i usmjerenom na ljude. 

Osnovan Fond EU-a za zaštitu intelektualnog vlasništva malih i srednjih poduzeća

U okviru inicijative “Ideas Powered for Business”, s ciljem da se malim i srednjim poduzećima (MSP) s poslovnim nastanom u Europskoj uniji pomogne u zaštiti njihovog intelektualnog vlasništva, Europska komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osnovali su novi Fond za MSP-ove. 
Proračun iznosi 47 milijuna eura te će pružati sljedeće usluge: 

    Novo partnerstvo: objavljen zahtjev za podnošenje prijedloga za pionirske projekte u području zelene tehnologije

    „Breakthrough Energy Catalyst“ danas je objavio zahtjev za podnošenje prijedloga za velike projekte u području zelene tehnologije u Europi. Zahtjevom će se potaknuti ulaganja u portfelj projekata s velikim potencijalom u području čistog vodika, održivih zrakoplovnih goriva, izravnu ekstrakciju ugljika iz zraka i dugotrajnog skladištenja energije. 

    Pages

    Subscribe to europski-fondovi.eu RSS