Search form

Informativni dan: U okviru europskih programa mobilnosti

Agencija za mobilnost i programe EU s ciljem upoznavanja sudionika i potencijalnih korisnika s mogućnostima akademske mobilnosti u okviru novog programskog razdoblja 2021. do 2027. godine, organizira informativni dan posvećen mogućnostima mobilnosti kroz međunarodne programe mobilnosti za doktorande i postdoktorske projekte.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.
Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. 
Status otvoren: 
  • Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021 

20 milijuna kuna nacionalnim manjinama za ulaganja u lokalnu infrastrukturu i ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, vrijedan 20 milijuna kuna. 
Prijave se podnose od 3.5.2021. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 3.6.2021. godine. 

Prvi financijski program za jačanje jedinstvenog tržišta

Komisija je pozdravila donošenje prvog programa za jedinstveno tržište. Vrijedan 4,2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027., program je integrirani paket za potporu i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem, među ostalim za financijske usluge. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je važan utjecaj jedinstvenog tržišta koje dobro funkcionira na otpornost našeg gospodarstva. Ovim se programom osigurava namjenski proračun za jačanje jedinstvenog tržišta.

Eurobarometar: Građani EU-a neosporno podupiru suradnju s partnerskim zemljama i mladima kako bi se smanjilo siromaštvo

U zadnjem istraživanju Eurobarometra o razvojnoj suradnji gotovo 90 % građana EU-a izjavilo je da je važno uspostaviti partnerstvo sa zemljama izvan EU-a kako bi se smanjilo siromaštvo. Pandemija nije poljuljala potporu građana radu EU-a na međunarodnom razvoju, a i rezultati potvrđuju stabilan trend posljednjih godina, što znači da je suradnja s partnerskim zemljama i dalje među politikama EU-a koje se doživljava najpozitivnije.

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 29. travnja 2021. objavljuje obavijest o produljenju obustave sve tri skupine za financiranje Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 15. lipnja 2021. do 9,00 sati.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Više informacija dostupno je ovdje.

Prve izmjene XI. Natječaja za tip operacije 5.2.1 “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene XI. Natječaja za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – za provedbu tipa operacije 5.2.1.

Europska komisija usvojila revidirane smjernice EU o regionalnim državnim potporama

Europska komisija usvojila je revidirane smjernice EU o regionalnim državnim potporama ("Smjernice za regionalnu pomoć"), utvrđujući pravila prema kojima države članice mogu dodijeliti državnu potporu tvrtkama za potporu gospodarskom razvoju područja u nepovoljnom položaju u EU, istodobno osiguravajući ravnopravni uvjeti između država članica. 
Revidirane smjernice stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Objavljen natječaj za Europsku destinaciju izvrsnosti - EDEN 2022.

Europska komisija pokrenula je natječaj za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN 2022) za manje turističke destinacije s najboljim postignućima u održivom turizmu i zelenoj tranziciji. 
Cilj EDEN inicijative je promovirati razvoj održivog turizma koji doprinosi gospodarstvu i dobrobiti lokalnog stanovništva te uspostaviti mrežu odredišta radi razmjene primjera dobrih praksi. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS