Search form

„Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ - pitanja i odgovori

Na stranicama Ministarstva turizma i sporta objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ 
Dokument možete preuzeti na poveznici.


Slika. Google images

Objavljen je 10. natječaj za provedbu T.O. 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 07. svibnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Komisija predložila strategiju EU-a za razvoj i dostupnost terapeutika

Europska komisija uspješnu strategiju EU-a za cjepiva danas nadopunjuje strategijom za terapeutike protiv bolesti COVID-19 kako bi poduprla razvoj i dostupnost prijeko potrebnih terapeutika protiv te bolesti, među ostalim za liječenje „dugog COVID-a”.

Odgovori na pitanja pristigla za Poziv "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a"

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla do 30. travnja 2021. Odgovori na pitanja dostupni su na mrežnoj stranici putem sljedeće poveznice.

Na e-savjetovanju je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«

Dana 5. svibnja 2021. godine na e-savjetovanju je objavljen Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara.

E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru” – provedba tipa operacije 9.1.1 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Obavijest o prekidu obustave za Grupu 3 – Urbanu aglomeraciju Rijeka otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja"

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Grupu 3 – Urbanu aglomeraciju Rijeka otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) koji stupa na snagu dana 06. svibnja u 08:59 sati.

Komisija predlaže novu uredbu za otklanjanje narušavanja uzrokovanih stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Europska komisija danas predlaže novi instrument za otklanjanje mogućih štetnih učinaka stranih subvencija na jedinstvenom tržištu. 
Današnji zakonodavni prijedlog uslijedio je nakon donošenja Bijele knjige u lipnju 2020. i opsežnog postupka savjetovanja s dionicima. 
Njegov je cilj popuniti regulatornu prazninu na jedinstvenom tržištu, gdje se subvencije vlada trećih zemalja trenutačno uglavnom ne nadziru, dok se subvencije država članica pomno kontroliraju. 

EPALE platforma - platforma za obrazovanje odraslih

Na elektroničkoj platformi za obrazovanje odraslih EPALE kreirana je zajednica europskih praktičara u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koja omogućuje umrežavanje, razmjenu ideja i sadržaja te informiranje o europskim politikama, a uz to doprinosi europskim inicijativama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Ažurirana Industrijska strategija iz 2020. godine

Europska komisija je iznijela ažuriranu Industrijsku strategiju EU-a kako bi osigurala da se pri razvoju europske industrije vodi računa o novim okolnostima koje su proizišle iz krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 i pomogla u transformaciji na održivije, otpornije, digitalno i konkurentno gospodarstvo. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS