Search form

Donesena 11. Odluka o financiranju u okviru poziva UP.02.1.1.13 „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je jedanaestu Odluku o financiranju za 2 projekta ukupne vrijednosti 1.821.787,50 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Komisija ocjenjuje napredak u EU-u i započinje savjetovanje o ribolovnim mogućnostima za 2022

Komisija je donijela Komunikaciju „Prema održivijem ribarstvu u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2022. ” Iz nje je vidljivo da, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, ribarstvo postaje sve održivije, čime se podupiru prelazak na zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav EU-a te održivi izvori dohotka ribara iz EU-a. 

Zastupnici vrše pritisak na Komisiju da brani sredstva EU-a

Zastupnici žele da Europska komisija dokaže da može braniti proračun EU-a od država članica koje krše načelo vladavine prava. U rezoluciji usvojenoj 10. lipnja 2021. zastupnici zahtijevaju od Komisije da se brzo pozabavi teškim kršenjima načela vladavine prava u nekim državama članicama koje dovode u opasnost poštenu, zakonitu i nepristranu raspodjelu sredstava EU-a.

Europska komisija pozdravlja donošenje novog dugoročnog proračuna EU-a za vanjsko djelovanje za razdoblje 2021. – 2027.

Europska komisija pozdravlja odluku Europskog parlamenta o donošenju Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) pod nazivom „Globalna Europa” za razdoblje 2021. – 2027. To je posljednji korak u postupku donošenja nakon pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. U skladu s tom odlukom EU će imati na raspolaganju 79,5 milijardi eura u tekućim cijenama za poticanje globalnog oporavka u sljedećih sedam godina.

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje i ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Zagrebačke županije; ispravak

Radi tehničkih problema prilikom objave Uputa za prijavitelje dogodio se propust. Iz navedenog razloga mole se potencijalni prijavitelji da se orijentiraju prema Uputama za prijavitelje – ispravak.

Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Slika: Google Images

Javno predstavljanje rezultata vrednovanja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. tijekom ožujka 2020. godine, po okončanju postupka javne nabave, ugovorilo je provedbu vrednovanja Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja te Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ s Pružateljem usluge, Wyg Savjetovanje d.o.o.

Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:

  • “ITU-,,Zagreb za inovacije" StartUp Factory Zagreb - faza II”, 
  • “ITU – Nikola Tesla poduzetnički centar (NTPC)”, 
  • “Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca, Knina, Belog Manastira i Općine Darda”¸
  • ”Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu”, 
  • „ITU - Obnova toplinarstva Grada Rijeke”, 

Donesena Odluka o financiranju operacije Državnog zavoda za statistiku (DZS) „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Državnom zavodu za statistiku za dostavu prijedloga operacije „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pruž

Bioraznolikost: Zastupnici traže obvezujuće ciljeve za zaštitu divlje flore i faune

Parlament je usvojio rezoluciju „Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.: vraćanje prirode u naše živote” kojom se nastoje zaustaviti i preokrenuti trenutačni trendovi smanjenja biološke raznolikosti u Europi i ostatku svijeta.

Prema procjenama Međuvladine znanstveno-političke platforme za bioraznolikost i usluge ekosustava (IPBES), priroda u svijetu propada neviđenom brzinom te milijunu od procijenjenih osam milijuna vrsta prijeti izumiranje. 

EU predlaže snažan multilateralni trgovinski odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

Unija je danas podnijela prijedlog kojim se od članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO) traži da se obvežu na multilateralni akcijski plan za trgovinu kako bi se povećala proizvodnja cjepiva i lijekova protiv bolesti COVID-19 te osigurala njihova univerzalna i pravedna dostupnost. U tom prijedlogu WTO-u, podijeljenom u dvije komunikacije, Unija ističe središnju ulogu WTO-a u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 te poziva članice WTO-a da se dogovore o nizu obveza, među ostalim u području prava intelektualnog vlasništva.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS