Search form

Donesena treća Odluka o financiranju u okviru Poziva "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III"

Dana 9. travnja 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je treću Odluku o financiranju za 22 projekta ukupne vrijednosti 28.411.205,01 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III” (UP.02.2.2.14) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

InvestEU: Komisija donijela nove smjernice i odluke o lakšem početku poslovanja

Komisija je donijela provedbene akte i smjernice u okviru fonda InvestEU. 

Prvo, u Smjernicama za ulaganja navedene su detaljne informacije o zahtjevima koje operacije financiranja i ulaganja moraju ispuniti kako bi dobile potporu iz fonda InvestEU. Te smjernice sada podliježu roku od dva mjeseca za neisticanje prigovora u Europskom parlamentu i Vijeću prije nego što stupe na snagu.

Europske snage solidarnosti 2021. – 2027.: prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu volonterskim aktivnostima mladih

Komisija je danas objavila prvi poziv na podnošenje prijedloga za Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. Europske snage solidarnosti podupiru mlade koji žele volontirati u raznim područjima: od pomaganja ugroženim osobama do sudjelovanja u zdravstvenim i ekološkim aktivnostima u EU-u i šire. Ovogodišnji prioritet bit će zdravlje te će volonteri raditi na projektima usmjerenima na zdravstvena pitanja, uključujući posljedice i oporavak od pandemije bolesti COVID-19.

Tim Europa povećao je službenu razvojnu pomoć na 66,8 milijardi eura kao vodeći svjetski donator u 2020.

EU i njegovih 27 država članica znatno su 2020. povećali službenu razvojnu pomoć partnerskim zemljama, na 66,8 milijardi eura. Prema preliminarnim podacima koje je danas objavio Odbor za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD-DAC), to je nominalno 15 % više nego prije, a odgovara iznosu od 0,50 % bruto nacionalnog dohotka (BND) Unije (porast u odnosu na 0,41 % u 2019.). 

Dani inovacija i znanja s EIT-om i KIC zajednicama

U ponedjeljak 19. travnja 2021. od 10 do 13 h održat će se EIT dani inovacija i znanja u Hrvatskoj. Najveće europske zajednice znanja i inovacija pod okriljem Europskog instituta za inovacije i tehnologiju predstavit će svoje planove, a na događanje se možete prijaviti putem obrasca na poveznici

Podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavamo zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od danas, 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

NextGenerationEU: Komisija se priprema prikupiti do 800 milijardi eura za financiranje oporavka

Komisija je danas poduzela korake kojima će osigurati da se zaduživanje u okviru privremenog instrumenta za oporavak NextGenerationEU provodi po najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane. Komisija će primjenjivati diversificiranu strategiju financiranja kako bi do 2026. prikupila oko 800 milijardi eura (u tekućim cijenama). Taj pristup, koji će biti u skladu s provjerenom praksom izdavatelja državnih dužničkih instrumenata, omogućit će Komisiji da jednostavno i učinkovito prikupi potrebne iznose.

Podsjetnik za podnošenja zahtjeva za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 za pčelarsku godinu 2021.

Podsjećamo pčelare koji planiraju podnijeti zahtjev u okviru mjera Nacionalnog pčelarskog programa za pčelarsku godinu 2021. da je krajnji rok podnošenja zahtjeva za Mjeru 1 – Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, Mjeru 2 – Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze i Mjeru 3 – Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja 20. travnja 2021. godine

Pokrenut pilot projekt praćenja divljih oprašivača Cro Buzz Klima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je pilot projekt „Cro Buzz Klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama“. Projekt se financira iz ETS sredstava (sredstva dobivena trgovanjem emisijskim jedinicama stakleničkih plinova), a njegova procijenjena vrijednost je 1,1 milijun kuna
Projekt će uključivati terenska istraživanja na pet područja u tri biogeografske regije
  • Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, 

Poziv za prijavu malih projekata

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS