Search form

Čemu služe financijska sredstva EU-a za regije?

Europske regije i dalje se razvijaju različitim ritmom, a jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i dalje je jedan od glavnih prioriteta EU-a. U vremenu u kojoj je pandemija pogoršala situaciju, za regionalni razvoj i kohezijsku politiku osigurava se 243 milijarde eura za razdoblje 2021.-2027. Financijska sredstva ulagat će se u djelovanje u području klime, socijalne programe i održivi urbani razvoj.

Zastupnici potvrdili dogovor o klimatskoj neutralnosti do 2050.

Parlament je podržao zakon o klimi, neslužbeno dogovoren s državama članicama u travnju, s 442 glasa za, 203 protiv i 51 suzdržanim. Njime se politička predanost europskog zelenog plana klimatskoj neutralnosti EU-a do 2050. pretvara u obvezu. Europskim građanima i poduzećima pruža se pravna sigurnost i predvidljivost koje su im potrebne za planiranje tog prijelaza. Nakon 2050. EU će nastojati prijeći na negativne emisije.

Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije FSEU.MPGI.02

Predmet Poziva je financiranje provedbe mjera neposredne obnove potresom od 22. ožujka 2020. godine pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja RH za 2021. godinu

Objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja RH za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 67/21). 
 Najvažnije izmjene su: 
  •  Produžen je rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva 
  • Pomiče se krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa 18. lipnja na 28. lipnja
    podnošenje izmjena i dopuna zahtjeva sa 5. srpnja na 13. srpnja

Poticanje digitalizacije u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima do 2040.

U lipnju 2021. Europska komisija bi trebala objaviti Komunikaciju o dugoročnoj viziji ruralnih područja (Long-Term Vision for Rural Areas). Digitalizacija će zasigurno imati istaknutu ulogu u budućnosti ruralnih područja, kao iznimno važan trend koji već utječe na poljoprivredu, šumarstvo i život ruralnih građana širom Europe. 

Produljenje obustave dijela Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Obustava za prve dvije skupine Poziva se produljuje do roka za zatvaranje Poziva, dok je projektne prijedloge za treću skupinu za financiranje moguće predavati od 23. lipnja 2021., od 10 sati.

Održano javno predstavljanje rezultata i preporuka provedenih vrednovanja u okviru OPULJP-a 2014.-2020.

Tijekom proteklih 15 mjeseci neovisni stručnjaci angažirani u otvorenom postupku javne nabave proveli su vrednovanja:
Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ uz vrednovanje učinka mjera aktive politike zapošljavanja; 
Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ te djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela.

Istraživanje stavova o turizmu u okviru izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Istraživanje stavova o turizmu u okviru izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine
Ministarstvo turizma i sporta provodi istraživanje stavova lokalnog stanovništva koje je iznimno važan dionik održivog razvoja turizma. 

Što je Konferencija o budućnosti Europe i kako je organizirana?

Digitalna platforma Konferencije pokrenuta je 19. travnja. Omogućuje ljudima da na internetu razmjenjuju ideje i raspravljaju o njima te da, ovisno o zdravstvenim uvjetima, pripreme događanja diljem EU-a. Ta događanja poslužit će kao još jedan izvor ideja za promjenu. Države članice također će organizirati razna događanja.

NOVA LIFE Uredba

Na snagu je stupila nova UREDBA (EU) 2021/783 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) za razdoblje 2021.-2027. Više informacija dostupno je ovdje.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS