Search form

Neformalni sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Ministar financija Republike Hrvatske sudjeluje na neformalnom sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) koji se održava u Lisabonu 21. i 22. svibnja 2021. 

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu revizije Preporuke Vijeća EU-a o mobilnosti mladih volontera unutar EU-a i uklanjanju prepreka za međunarodno volontiranje

Okvir politike za volontiranje uglavnom je utvrđen Preporukom Vijeća iz 2008. o mobilnosti mladih volontera. 
Cilj je Preporuke ukloniti prepreke za volontiranje u Europi, povećati kapacitet za pružanje mogućnosti za volontiranje, smanjiti prepreke sudjelovanju, posebno za skupine u nepovoljnom položaju i povećati priznavanje stečenih vještina. 

Europska komisija uspješno izdala 90 milijardi eura obveznica u okviru instrumenta SURE

Europska komisija u utorak je izdala 14,137 milijardi eura socijalnih obveznica u dvije tranše podijeljenih na dva roka dospijeća: 8,137 milijardi eura dospijeva u srpnju 2029., a 6 milijardi eura u siječnju 2047. S tim sedmim izdavanjem obveznica od listopada 2020. Komisija je izdala ukupno 90 milijardi eura za kratkoročne programe zapošljavanja i zaštitu radnih mjesta u državama članicama EU-a. Sva su izdanja privukla snažan interes ulagača i stavljena su na tržište po povoljnim cjenovnim uvjetima koji se izravno prenose na države članice.

Your Europe – Praktična pitanja zaslužuju praktične odgovore

Portal Your Europe jedinstvena je kontaktna točka na kojoj se, na jednome mjestu, nalaze informacije o putovanju, studiranju, radu i poslovanju u drugim zemljama EU-a. Informacije su dostupne na 23 jezika i potječu iz provjerenih i pouzdanih izvora.

Osim toga, građanima i tvrtkama, ovim putem olakšano je pronalaženje relevantnih nacionalnih pravila i usluga pružanja pomoći, kao i onih na razini EU-a.

Treća Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (trajnog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 17. svibnja 2021.

Rok za predaju KA2 projektnih prijava pomaknut na 21.svibnja

Zbog tehničkih problema tijekom predaje prijavnih obrazaca za Erasmus+ Ključnu aktivnost 2 (KA210 i KA220), rok za predaju je pomaknut s 20. svibnja na 21. svibanj do 12 sati po briselskom vremenu.

Više informacija nalazi se ovdje.

Slika: Google Images

Odobrena je 21 prijava za sufinanciranje EU projekata

Ured za udruge donio je prvu Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2021. godinu. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, donesena je prva Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2021. godinu.

Konferencija "Zelena mobilnost i energetska tranzicija"

Časopis Komunal organizira konferenciju „Zelena mobilnost i energetska tranzicija“ koja će se održati hibridno (25 sudionika u dvorani – predavači i gosti, a ostali sudionici online) 21. svibnja 2021. u zagrebačkom hotelu Westin s početkom u 10 sati. 
Cilj konferencije je potaknuti raspravu o pretvaranju klimatskih i ekoloških izazova u prilike za poboljšanje tehnologije u području prometa te doprinijeti ostvarivanju jednog od najvažnijih ciljeva Europske unije – uspostava zelenog i održivog prometa. 

LIFE Webinar: Program LIFE – predstavljanje rezultata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao nacionalna kontakt točka za program LIFE organizira LIFE Webinar: Program LIFE – predstavljanje rezultata koji će se održati 21. svibnja 2021. godine od 9,30 – 12,15 sati. 

Cilj webinara je predstaviti uspješnost rezultata LIFE projekata koji se provode u RH, s naglaskom na održivost i mogućnost daljnjeg korištenja projektnih rezultata te njihove moguće primjene u drugim sektorima. 

Europski paralment usvojio novi, uključiviji program Erasmus+

Zastupnici su usvojili vodeći program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ERASMUS+ za razdoblje 2021. – 2027.

U razdoblju 2021. – 2027. za program koji je dokazao svoju važnu ulogu u jačanju europskog identiteta odvojit će se gotovo dvostruko više sredstava (više od 28 milijardi EUR iz različitih izvora) u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje (14,7 milijardi EUR). Zastupnici su u završnoj fazi pregovora s Vijećem uspjeli osigurati dodatnih 1,7 milijardi EUR. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS