Search form

Zeleni plan: ključ klimatski neutralnog i održivog EU-a

Parlament želi Zeleni plan u središtu EU-ova paketa oporavka nakon pandemije COVID-19. Saznajte više o planu za klimatski neutralnu Europu.

Tijekom pandemije koronavirusa usporila se gospodarska aktivnost, što je dovelo do smanjenja emisija ugljika, no i recesije s kojom je suočen EU. Parlament u rezoluciji usvojenoj 15. svibnja 2020. poziva na donošenje ambicioznog plana oporavka koji se temelji na Zelenom planu.

Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 800.000 kuna za promociju zanimanja

Ministarstvo turizma i sporta ove godine je u proračunu osiguralo 800.000 kuna za program „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM. Program se provodi od 2009.

Webinar za prijavu projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, Ključna aktivnost 1

Odjel za Erasmus + u području mladih 19. travnja 2021. u 10 sati organizira pripremni webinar za kvalitetnu prijavu projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih (Ključna aktivnost 1).Tijekom webinara detaljno će se predstaviti ključni elementi projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, bit će prezentirani primjeri projekata te će se sudionike upoznati s ispravnim ispunjavanjem prijavnog obrasca. Na sudjelovanje posebno potičemo one koji projekte planiraju prijaviti već na roku 11. svibnja 2021.

Objavljen Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu sufinanciranih iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

dana 31. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.; pitanja i odgovori

Objavljen je prvi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Javni poziv "Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2021., a provode aktivnosti kojima odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“, navodi se na stranici Ureda.
Cilj Javnog poziva je promovirati aktivnosti koje provode udruge kao odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. 
EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. 
Ciljevi programa su: 

Dodatnih 46,6 milijuna kuna za provedbu Mjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 1. travnja 2021. izmjene trećeg Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. 
Ovim izmjenama ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju povećava se i sada iznosi 146.630.000,00 kuna. 
Detaljnije pogledajte ovdje.

Video: Vrijednosti EU-a objašnjene u jednoj minuti

Europska unija temelji se na šest vrijednosti koje čine bazu našeg društva:

  • poštovanje ljudskog dostojanstva
  • sloboda
  • demokracija
  • jednakost
  • vladavina prava
  • poštovanje ljudskih prava, uključujući prava manjina

Objava izmjene natječajne dokumentacije za Poziv "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice"

Ured za udruge 31. ožujka 2021. objavljuje petu izmjenu natječajne dokumentacije. Izmjena i nova verzija Uputa za prijavitelje  te pitanja i odgovori dostupni su na internetskoj stranici Strukturnih fondova te Europskog socijalnog fonda

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS