Search form

Održivo oporezivanje – Komisija predlaže novi, ambiciozan program oporezivanja poduzeća

Europska komisija donijela je Komunikaciju o oporezivanju poduzeća za 21. stoljeće radi promicanja snažnog, učinkovitog i pravednog sustava oporezivanja poduzeća u Europskoj uniji. U njoj se iznose kratkoročna i dugoročna vizija potpore oporavku Europe od pandemije bolesti COVID-19 i osiguranja odgovarajućih javnih prihoda u narednim godinama.

Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uništenog potresom

S obzirom na veliki interes poljoprivrednika koji žele obnoviti svoj poljoprivredni potencijal koji je uništen u potresima, Ministarstvo poljoprivrede još jednom želi istaknuti da će 1. srpnja 2021. godine biti objavljen novi Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., u tijeku je postupak javnih konzultacija s dionicima kako bi se odabrali relevantni ciljevi i područja koja će se financirati u razdoblju 2021.-2027. Na temelju teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, pripremljen je upitnik kako bi se dodatno definirala tematska područja i dobio najbolji mogući uvid u potrebe i potencijale programskog područja.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Digitalno desetljeće Europe: Komisija pokreće savjetovanje i raspravu o digitalnim načelima EU-a

Nakon što je  donijela Komunikaciju o digitalnom desetljeću, Komisija pokreće javno savjetovanje o načelima za promicanje i očuvanje Unijinih vrijednosti u digitalnom prostoru. Savjetovanje je otvoreno do 2. rujna, a cilj mu je pokrenuti sveobuhvatnu društvenu raspravu i prikupiti mišljenja građana, nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, poduzeća, uprava i svih zainteresiranih strana. 

Mehanizam za oporavak i otpornost: Hrvatska dostavila službeni plan za oporavak i otpornost

Komisija je zaprimila službeni plan Hrvatske za oporavak i otpornost. Tim su planom utvrđene reforme i projekti javnih ulaganja koje Hrvatska planira provesti uz potporu Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF). Njime će se osigurati do 672,5 milijardi eura za potporu ulaganjima i reformama (u cijenama iz 2018.). Taj iznos podijeljen je na bespovratna sredstva u vrijednosti od ukupno 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura u zajmovima.

Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu projektnog prijedloga operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu projektnog prijedloga operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iii.3.

Produljen rok za prijavu na IAKS mjere ruralnog razvoja

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu produljuje se rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva do 18. lipnja 2021. godine, dok se rok za zakašnjele zahtjeve produljuje do 13. srpnja 2021. godine.
Produljenje roka je omogućeno kako bi svi poljoprivrednici u uvjetima ograničenog kretanja i pojačanog poštivanja epidemioloških mjera zbog pandemije COVID-19 u roku podnijeli svoje jedinstvene zahtjeve za potporu za 2021. godinu.

Online radionica: Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnim zajednicama

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je prijave na dvodnevnu online radionicu “Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnim zajednicama” koju će 31. svibnja i 1. lipnja 2021. održati udruga DKOLEKTIV iz Osijeka. 
Prijave su otvorene do 27.5. u 15:00 sati
Prijavit se na dvodnevnu oline radionicu možete ovdje 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS