Kalendar događaja

Search form

20 February 2018

Tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Kategorija: 
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni korisnici mjere 6, tipa operacije 6.2.1.

Tip operacije 16.1.1.“ Potpora za osnivanje operativnih skupina“

Kategorija: 
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni korisnici mjere 16, tipa operacije 16.1.1.