ACTIVE

Search form

O projektu: 
Kroz ovaj projekt želi se doprinijeti integraciji djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola sa teškoćama u razvoju (ugrožene skupine) u redovit edukacijski sustav i društvo općenito.
Cilj projekta je pružanje pomoći skupinama u nepovoljnom položaju u savladavanju dnevnih obrazovanih i osobnih zadataka kroz uspostavu bolje interakcije između vršnjaka, obrazovnog osoblja i društva u cjelini. Dodatni ciljevi su razvoj kapaciteta, te suradnja institucija i ostalih dionika uključenih u obrazovanje djece u nepovoljnom položaju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Prijavitelji: 
 • Grad Varaždin
Partneri: 

 • Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Varaždin
 • Grad Bjelovar
 • Grad Virovitica
 • Grad Koprivnica
 • Udruga 'Njezina druga šansa'
Aktivnosti: 

 • Selekcijski proces obrazovnog/osobnog asistenta i djece s invaliditetom 
 • Provedba obrazovne/osobne asistencije sa supervizijom 
 • Razvoj kapaciteta za članove ciljnih grupa i članove projektnog tima 
 • Promotivna kampanja
Iznos ugovora: 
265.221,92 €
EU sufinanciranje: 
249.786,00€