Akcije odgovora i pripravnosti pokrivene Mehanizmom zajednice za civilnu zaštitu, npr. treninzi, vježbe, misije

Search form

Kratki opis: 

Financiranje aktivnosti i alata Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu, uključujući aktivnosti Centra za monitoring i informiranje (eng. kratica MIC) uspostavljenog na europskoj razini te Zajedničkog sustava za komunikaciju i informiranje u slučaju katastrofa (CECIS), kroz koji države razmjenjuju uzbune i obavijesti. 

Mehanizam se sastoji od niza elemenata i aktivnosti, uključujući:

  • identifikaciju interventnih ekipa i druge interventne podrške koja stoji na raspolaganju u zemljama članicama radi interventne pomoći u slučaju katastrofa
  • uspostavu i provedbu programa obuke za interventne ekipe i drugu interventnu podršku, kao i za stručnjake za ekipe procjene i/ili koordinacije 
  • radionice, seminare i pilot projekte o glavnim aspektima intervencija
  • uspostavu i po potrebi slanje ekipa za procjenu i/ili koordinaciju
  • uspostavu i upravljanje Centrom za monitoring i informiranje (Monitoring and Information Centre - MIC), koji je dostupan i sposoban reagirati 24 sata dnevno i radi za države članice i Europsku komisiju u svrhe Mehanizma
  • uspostavu i upravljanje Zajedničkim sustavom za veze i informiranje u slučaju katastrofa (Common Emergency Communication and Information System - CECIS) s ciljem uspostave komunikacije i podjele informacije između MIC-a i kontaktnih točaka u državama članicama 
  • pridonosi razvoju sustava ranog upozorenja i otkrivanja slučaja koji mogu ugroziti teritorij država članica, s ciljem omogućavanja brzog odgovora država članica i Zajednice, kao i njihovo uspostavljanje kroz studije i procjene potreba i iskoristivosti tih sustava i kroz aktivnosti koje podupiru međusobno povezivanje i povezivanje s MIC-om i CECIS-om