Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Mladi za Europu - mjera 1.1. - Razmjene mladih

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
73.848,42 €
Kratak opis natječaja: 

Nude priliku skupinama mladih iz različitih zemalja da se međusobno upoznaju te tako nauče o različitim kulturama. Skupine planiraju zajedno Razmjenu mladih oko teme od zajedničkog interesa. Ovisno o broju uključenih zemalja Razmjena mladih može biti bilateralna, trilateralna ili multilateralna. Razmjena mladih može biti i putujuća, što uključuje kretanje svih sudionika u isto vrijeme, kroz jednu ili više zemalja koje sudjeluju u Razmjeni. Načela i prakse neformalnog učenja se odražavaju kroz cijeli projekt. Sljedeće aktivnosti NISU prihvatljive za financiranje u okviru Razmjena mladih: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja dobiti, aktivnosti razmjene turističke naravi, festivali, putovanja za praznike, tečajevi jezika, turneje predstava, razmjene školskih razreda, športska natjecanja, statutarni sastanci organizacija, politička okupljanja, radni kampovi.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili neformalna skupina mladih (podsjetnik: u slučaju neformalne skupine jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime skupine); tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih. Svaki predlagač mora biti iz Programske zemlje i mora potpisati preliminarni sporazum uključen u prijavni obrazac.
Prihvatljivi sudionici: u dobi od 13 do 25 godina koji zakonito borave u Programskoj zemlji (do 20% sudionika može biti u dobi od 26 do 30 godina). Projekt uključuje najmanje 16, a najviše 60 sudionika (ne uključujući voditelje skupina).
Jedan predlagač preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se relevantnoj agenciji (za cijeli projekt u ime svih predlagača). Preporučljivo je da ulogu koordinatora ima predlagač koji ugošćuje Aktivnost. Predlagač koji se prijavljuje mora biti pravno uspostavljen u svojoj zemlji. Predlagač koji se prijavljuje Izvršnoj agenciji mora biti pravno registriran barem godinu dana na dan roka za podnošenje prijave. U slučaju neformalne skupine jedan od članova skupine u njeno ime preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost za podnošenje prijave svojoj Nacionalnoj agenciji, te za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.
Prijave koje se podnose Izvršnoj Agenciji: prijave za projekte od strane tijela aktivnih na europskoj razini u području mladih.
Prijave koje se podnose Nacionalnim agencijama: prijave za projekte svih drugih prihvatljivih prijavitelja.
Trajanje projekta: najviše 15 mjeseci. Trajanje aktivnosti: 6-21 dan, isključujući dane putovanja.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php