Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Mladi za Europu - mjera 1.2. - Inicijative mladih

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
35.572,27 €
Kratak opis natječaja: 
Podržava projekte u kojima mladi sudjeluju aktivno i izravno u nacionalnim ili transnacionalnim
aktivnostima koje su sami osmislili i u kojima imaju ključne uloge, s ciljem razvoja njihove inicijative, poduzetnosti i kreativnosti. 
Inicijative mladih omogućuju velikom broju mladih da budu inovativni, kreativni i poduzetni u svom
svakodnevnom životu i da se izjasne o svojim lokalnim potrebama i interesima, ali također i o glavnim svjetskimpitanjima. Mladi mogu isprobati ideje inicirajući, postavljajući i izvršavajući vlastiti projekt koji utječe na različita područja života. 
Inicijative mladih mogu također voditi samozapošljavanju, uspostavljanju udruga, nevladinih organizacija ili drugih tijela aktivnih u području društvene ekonomije i neprofitnog sektora.
Inicijativa mladih je projekt koji su mladi inicirali, pripremili i izvršili. Daje mladima priliku da isprobaju ideje kroz inicijative, koje im daju priliku da budu izravno i aktivno uključeni u planiranje i provedbu projekata. Sudjelovanje u Inicijativi mladih je važno iskustvo neformalnog učenja. Kroz provedbu Inicijative mladih, mladi imaju mogućnost raspravljati o odabranoj temi u europskom kontekstu, promišljati o toj temi te na taj način doprinijeti stvaranju Europe i osjećati se građanima Europe. 

Inicijativa mladih može biti:

  • nacionalna: projekti dizajnirani na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i razvijene od strane jedne skupine u zemlji u kojoj borave 
  • transnacionalna: umrežavanje inicijativa mladih koje su zajednički izvedene od strane dvije ili više skupina iz različitih zemalja. Aktivnosti u transnacionalnim Inicijativama mladih su osmišljene kao projekti suradnje između lokalnih inicijativa mladih iz različitih zemalja gdje svaki partner radi za dobrobit svoje lokalne zajednice. Suradnja s međunarodnim partnerima u transnacionalnoj Inicijativi mladih je zasnovana na sličnim potrebama ili interesima, s ciljem dijeljenja i učenja iz prakse ostalih skupina.  
Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne/nevladine organizacije ili neformalne skupine mladih (jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime skupine). 
Prihvatljivi sudionici su mladi u dobi između 18 i 30 godina koji zakonito borave u nekoj od programskih zemalja. Mladi ispod 18 godina (u dobi od 15 do 17) mogu biti uključeni ukoliko su u pratnji mentora (eng. „coach“). Ne postoji dobna granica ili obavezno zemljopisno podrijetlo mentora. 
Trajanje projekta mora biti između 3 i 18 mjeseci, dok trajanje aktivnosti nije vremenski definirano. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
programme guide13_en_0.pdf1.03 MB