Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Mladi za Europu - mjera 1.3. Demokratski projekti mladih

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
71.976,56 €
Kratak opis natječaja: 

Podržava sudjelovanje mladih u demokratskom životu njihove lokalne, regionalne i nacionalne zajednice te na međunarodnoj razini. Načela i prakse neformalnog učenja se odražavaju kroz cijeli projekt. Primjeri aktivnosti unutar ove mjere: stvaranje mreža razmjene, razvoja i diseminacije dobrih praksi u području mladih i participacije; konzultacije, s pogledom na potrebe i želje mladih u pogledu sudjelovanja u demokratskom životu; informativna događanja ili seminari ili debate fokusirane na mehanizme predstavničke demokracije na svim razinama, uključujući i funkcioniranje institucija i politika EU; sastanci mladih i odgovornih za donošenje odluka ili eksperata u području demokratskih institucija i sudjelovanja u demokratskom životu; događanja koja stimuliraju funkcioniranje demokratskih institucija i uloge donosioca odluka; kombinacija gore spomenutih aktivnosti koja se može provesti na različitim razinama (lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj)... Aktivnosti koje NISU prihvatljive za financijska sredstva u okviru Demokratskih projekata mladih: statutarni sastanci organizacija, politički skupovi, razmjene mladih, inicijative mladih.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili neformalna skupina mladih (podsjetnik: u slučaju neformalne skupine mladih, jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime skupine); ili tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih. Svaki predlagač mora biti iz programske zemlje i mora potpisati preliminarni sporazum uključen u prijavni obrazac. Predlagači moraju biti iz barem dvije programske zemlje, od kojih je barem jedan iz zemlje članice EU. Moraju postojati barem 2 predlagača po zemlji uključenoj u projekt. Predlagači moraju biti nezavisni.
Prihvatljivi sudionici: mladi sudionici (mladi u dobi od 13 do 30 godina koji zakonito borave u programskoj zemlji); donositelji odluka/stručnjaci (ako projekt predviđa sudjelovanje donositelja odluka ili stručnjaka u području sudjelovanja u demokratskom životu i demokratskim institucijama, takvi sudionici mogu biti uključeni bez obzira na njihovu dob ili zemljopisno podrijetlo).
Projekt mora uključivati barem 16 mladih sudionika.
Trajanje projekta: između 3 i 18 mjeseci.
Predlagač koji ugošćuje aktivnost – ili jedan od predlagača koji ugošćuje dio aktivnosti– preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se relevantnoj agenciji za cijeli projekt i u ime svih predlagača. Predlagač koji se želi prijaviti mora pravno uspostavljen svojoj zemlji. Predlagač koji se prijavljuje Izvršnoj agenciji mora biti pravno registriran barem jednu godinu na dan roka za podnošenje prijave. U slučaju neformalne skupine jedan od članova skupine u njeno ime preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost za podnošenje prijave svojoj Nacionalnoj agenciji te za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.
Prijave koje se podnose Izvršnoj agenciji: prijave tijela aktivnih na europskoj razini na području mladih.
Prijave koje se podnose Nacionalnim agencijama: prijave svih drugih prihvatljivih predlagača.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013.; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php