Natječaj

Search form

Aktivnost 2. - Europska volonterska služba (EVS)

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
325.532,80 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj Europske volonterske službe je pružiti potporu sudjelovanju mladih u raznim oblicima volonterskih aktivnosti kako u Europskoj uniji, tako i izvan granica Unije. U ovoj Akciji mladi sudjeluju individualno ili kao dio skupine u neprofitnim, neplaćenim aktivnostima. Europska volonterska služba omogućuje mladima da volontiraju do 12 mjeseci u zemlji koja nije zemlja njihova prebivališta. Promiče solidarnost među mladima i ona je „služba učenja“ u pravom smislu riječi. Osim što su od koristi lokalnim zajednicama volonteri stječu nove vještine i uče nove jezike te otkrivaju druge kulture. Principi neformalnog učenja se odražavaju kroz cijeli projekt.
Služba: volontera/e ugošćuje predlagač u zemlji koja je različita od zemlje njihovog boravka gdje obavljaju volontersku službu u korist lokalne zajednice. Služba je neplaćena, neprofitnog je karaktera i na puno radno vrijeme. EVS projekt može uključivati od 1 do 30 volontera koji Službu mogu obavljati ili individualno ili u skupini.
Što EVS NIJE: povremeno, nestrukturirano volontiranje na skraćeno radno vrijeme; staž u poduzeću; plaćen posao, ne smije zamijeniti plaćene poslove; rekreativna ili turistička aktivnost; tečaj jezika; iskorištavanje jeftine radne snage; studiranje ili strukovna obuka u inozemstvu na određeno razdoblje.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih; ili međunarodna, vladina, organizacija; ili profitna organizacija (samo kad organizira događaj u području mladih, sporta ili kulture). Broj predlagača: dva ili više predlagača iz različitih zemalja, od kojih je barem jedan iz zemlje članice EU. U slučaju projekata s partnerskim zemljama, broj predlagača iz partnerskih zemalja ne može biti veći od broja predlagača iz programskih zemalja.
Prihvatljivi sudionici: mladi u dobi od 18 do 30 godina koji zakonito borave u zemlji organizacije pošiljatelja. Volonteri se biraju bez obzira na njihovu pozadinu. Volonteri s manje mogućnosti mogu sudjelovati od navršene 16. godine života. Volonteri se mogu izabrati nakon podnošenja prijave. Volonter može sudjelovati u samo jednom EVS projektu. Iznimka: volonteri koji su sudjelovali u EVS projektu u trajanju od najviše 2 mjeseca mogu sudjelovati u još jednom EVS projektu ukoliko ukupno trajanje svih razdoblja Službe ne prelazi 12 mjeseci.
Broj sudionika: 1-30 volontera. Ako projekt uključuje partnerske zemlje, broj volontera koji dolaze iz partnerskih zemalja ne može biti veći od broja volontera koji dolaze iz programskih zemalja. Iznimke: EVS projekti koji uključuju samo jednog volontera iz partnerske zemlje i EVS projekti financirani kroz Prozor Istočnog partnerstva za mlade .
Trajanje projekta: do 24 mjeseca.
Trajanje Službe:
Grupne Službe koje uključuju barem 10 volontera: služba traje najmanje 2
tjedna a najviše 12 mjeseci.
Službe koje uključuju mlade s manje mogućnosti: služba traje najmanje 2
tjedna a najviše 12 mjeseci.
Sve ostale Službe: služba traje najmanje 2 mjeseca a najviše 12 mjeseci.
Tko se može prijaviti?
Kako bi bio prihvatljiv kao prijavitelj, predlagač mora biti pravno uspostavljen ili u programskoj zemlji ili u jugoistočnoj Europi ili u zemlji Istočnog partnerstva. Prijave koje se podnose Izvršnoj agenciji: jedan od predlagača preuzima ulogu Organizacije koordinatora i prijavljuje se Izvršnoj agenciji za cijeli projekt u ime svih predlagača. Predlagač koji se prijavljuje Izvršnoj agenciji mora biti pravno registriran barem godinu dana na dan roka za podnošenje prijave (ovo pravilo se ne primjenjuje na prijavitelje iz zemalja Istočnog partnerstva).
Prijave koje se podnose Nacionalnim agencijama: jedan od predlagača preuzima ulogu organizacije koordinatora i prijavljuje se svojoj Nacionalnoj agenciji za cijeli projekt u ime svih predlagača. Kako bi se održala jasna poveznica sa zemljom u kojoj je smještena NA: sve EVS Službe koje su predviđene u projektu moraju uključivati predlagača (ili Organizaciju domaćina ili pošiljatelja) iz iste zemlje kao i organizacija koordinator.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php