Natječaj

Search form

Aktivnost 3. - Mladi u svijetu - mjera 3.1. - Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
15.878,40 €
Kratak opis natječaja: 

Podupire projekte sa susjednim partnerskim zemljama, tj. razmjene mladih i projekte osposobljavanja i umrežavanja. Svrha ove podakcije je razvijanje međusobnog razumijevanja između naroda u duhu otvorenosti te doprinos razvoju kvalitetnih sustava potpore za aktivnosti mladih u zemljama koje ova podakcija obuhvaća. Podupire aktivnosti kojima je cilj umrežavanje i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija aktivnih u području mladih priznavajući bitnu ulogu koju one mogu imati u razvoju civilnog društva u susjednim zemljama. Obuhvaća osposobljavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih te razmjene iskustva, stručnosti i dobre prakse među njima. Podupire aktivnosti koje mogu dovesti do uspostavljanja dugotrajnih i visokokvalitetnih projekata i partnerstva.
Ova podakcija podupire dvije vrste projekata:
• Razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama
• Osposobljavanje i umrežavanje sa susjednim partnerskim zemljama
Ovisno o broju uključenih zemalja, Razmjene mladih mogu biti bilateralne, trilateralne ili multilateralne.
Sljedeće aktivnosti NISU prihvatljive za financiranje u okviru razmjena mladih:
akademska studijska putovanja; aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja financijske dobiti; aktivnosti razmjene turističke naravi; festivali; putovanja za praznike; tečajevi jezika; turneje predstava; razmjene školskih razreda; sportska natjecanja; statutarni sastanci organizacija; politička okupljanja; radni kampovi.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili neformalna skupina mladih (podsjetnik: u slučaju neformalne skupine jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime skupine); ili tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih. Svaki predlagač mora biti iz Programske zemlje ili susjedne partnerske zemlje i mora potpisati preliminarni sporazum uključen u prijavni obrazac.
Broj predlagača:
Bilateralna razmjena mladih: jedan predlagač iz zemlje članice EU i jedan predlagač iz susjedne partnerske zemlje.
Trilateralna razmjena mladih: tri predlagača iz tri različite zemlje, od kojih barem jedan mora biti zemlje članice EU a jedan iz susjedne partnerske zemlje.
Multilateralna razmjena mladih: barem četiri predlagača, svaki iz različite zemlje, od kojih je barem jedan iz zemlje članice EU, a barem dva iz susjednih partnerskih zemalja.
Prihvatljivi sudionici: sudionici u dobi od 13 do 25 godina koji zakonito borave u Programskoj ili susjednoj partnerskoj zemlji (do 20% sudionika može biti u dobi od 25 do 30 godina).
Broj sudionika: projekt treba uključiti najmanje 16, a najviše 60 sudionika (ne uključujući voditelje skupina).
Trajanje projekta: najviše 15 mjeseci.
Trajanje aktivnosti: 6-21 dan, isključujući dane putovanja.
Gdje se prijaviti?
Prijave koje se podnose Izvršnoj Agenciji:
• projektne prijave tijela aktivnih na europskoj razini u području mladih
• projektne prijave predlagača osnovanih u jugoistočnoj Europi koji su domaćini Aktivnosti
• projektne prijave predlagača osnovanih u zemljama Istočnog partnerstva koji su domaćini Aktivnosti.
Prijave koje se podnose Nacionalnim Agencijama: prijave za projekte svih drugih prihvatljivih prijavitelja.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013.; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php