Natječaj

Search form

Aktivnost 4. - Sustavi podrške mladima - mjera 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
1,00 €
Kratak opis natječaja: 

Podržava osposobljavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih, posebice razmjenu iskustava, stručnosti i dobre prakse, kao i aktivnosti koje mogu rezultirati dugoročnim kvalitetnim projektima, partnerstvima i mrežama. Ova podakcija također podržava dugoročnu mobilnost osoba aktivnih u radu s mladima.
Moguće su dvije vrste projekata osposobljavanja i umrežavanja:
• projekti koji potiču razmjene, suradnju i osposobljavanje u području rada s mladima. Razvijaju se s ciljem provođenja aktivnosti koje podupiru izgradnju kapaciteta i inovaciju kao i razmjenu iskustva, ekspertize i dobre prakse među onima koji su uključeni u rad s mladima.
• projekti koji vode prema razvoju daljnjih projekata u sklopu programa Mladi na djelu. Razvijaju se s ciljem provođenja aktivnosti koje pomažu u pripremi i razvoju novih projekata u sklopu programa Mladi na djelu, na način da osiguravaju podršku i znanje za razvoj projekata; pružaju podršku za pronalaženje partnera te alate i sredstva za podizanje kvalitete projekta.
Principi i prakse neformalnog učenja prisutni su u projektu.
Projekti osposobljavanja i umrežavanja (OiU) razvijaju se s ciljem provođenja jedne od sljedećih aktivnosti:
• Stažiranje (praktično iskustvo učenja) - kratak boravak s partnerskom organizacijom u drugoj zemlji s ciljem razvoja dobre prakse te razvoja znanja i vještina potrebnih za rad s mladima;
• Posjet izvedivosti - kratak sastanak s potencijalnim partnerima s ciljem razvoja novih projekata unutar programa Mladi na djelu;
• Sastanak evaluacije - sastanak s partnerima o nekom od proteklih projekata, s ciljem evaluacije projekata i dogovora oko budućih koraka;
• Studijski posjet - organizirani posjet u vezi s određenom temom, koji pruža pregled rada s mladima ili politike prema mladima u određenoj zemlji;
• Aktivnost izgradnje partnerstva - događaj organiziran s ciljem pronalaska partnera za međunarodnu suradnju i razvoj budućih projekata;
• Seminar - događaj koji pruža platformu za diskusiju te razmjenu dobrih praksi vezanih uz teme relevantne u radu s mladima;
• Osposobljavanje (eng. “Training Course”) - obrazovni program koji poboljšava znanja, vještine i stavove sudionika u njihovu radu s mladima;
• Umrežavanje - niz aktivnosti s ciljem stvaranja novih mreža ili jačanja već postojećih unutar programa Mladi na djelu.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili neformalna skupina mladih (podsjetnik: u slučaju neformalne grupe, jedan od članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime grupe); ili tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih. Svaki predlagač mora biti iz programske zemlje ili susjedne partnerske zemlje i potpisati preliminarni sporazum uključen u prijavni obrazac.
Prihvatljivi sudionici: nema dobnih granica. Sudionici moraju zakonito boraviti u programskoj zemlji ili susjednoj partnerskoj zemlji.
Trajanje projekta: između 3 i 18 mjeseci.
Gdje se prijaviti?
Prijave koje se podnose Izvršnoj agenciji: projektne prijave tijela aktivnih na europskoj razini u području mladih
Prijave koje se podnose Nacionalnim Agencijama: projektne prijave svih drugih prihvatljivih prijavitelja.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013.; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php