Natječaj

Search form

Aktivnost 5. - Potpora europskoj suradnji u polju mladih - mjera 5.1. - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima

Datum završetka natječaja: 
01.10.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
57.651,39 €
Kratak opis natječaja: 

Podupire suradnju, seminare i strukturirani dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima te onih koji su odgovorni za politike prema mladima.
Projekt unutar podakcije 5.1 razvija se s ciljem provođenja jedne od sljedećih Aktivnosti:
• Nacionalni sastanak mladih: održava se na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u programskim zemljama s ciljem a) pružanja prostora za debatu, konzultacije, aktivno sudjelovanje i informiranje o temama bitnima za strukturirani dijalog ili politike i teme Europske unije, ili b) pripreme za službenu konferenciju koju organizira zemlja članica koja predsjedava Europskom unijom, ili c) aktivnosti povezane s Europskim tjednom mladih ili d) poboljšanja međusektorskog dijaloga i suradnje između formalnih i neformalnih obrazovnih područja. Nacionalni sastanak mladih također se može sastojati od niza ili kombinacije gore navedenih aktivnosti.
• Transnacionalni seminar mladih: skupovi mladih i donositelja politika s ciljem rasprave, razmjene ideja i dobre prakse i/ili prihvaćanja preporuka o temama usredotočenim na prioritete i ciljeve strukturiranog dijaloga ili obnovljenog političkog okvira u području mladih.
Sljedeće aktivnosti NISU prihvatljive za financiranje unutar podakcije 5.1: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja dob, aktivnosti razmjene turističke naravi, festivali, putovanja za praznike, tečajevi jezika, turneje predstava, razmjene školskih razreda, športska natjecanja, statutarni sastanci organizacija, politička okupljanja, radni kampovi.
Prihvatljivi predlagači: neprofitna/nevladina organizacija; ili lokalno, regionalno javno tijelo; ili tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih.
Prihvatljivi sudionici: mladi sudionici (mladi u dobi između 15 i 30 godina koji zakonito borave u programskoj zemlji) i donositelji politika: ako projekt predviđa sudjelovanje donositelja politika ili stručnjaka u području politika za mlade, takvi sudionici mogu biti uključeni bez obzira na njihovu dob ili zemljopisno podrijetlo.
Broj sudionika:
Nacionalni sastanak mladih: najmanje 15 sudionika.
Transnacionalni seminar mladih: najmanje 30 sudionika.
Trajanje projekta: između 3 i 18 mjeseci.
Trajanje aktivnosti:
Nacionalni sastanak mladih: ne postoji određeno trajanje aktivnosti.
Transnacionalni seminar mladih: između 1 i 6 dana
Gdje se prijaviti?
Prijave koje se podnose Izvršnoj agenciji:
• Transnacionalni seminar mladih:
projektne prijave 1) tijela aktivnih na europskoj razini u području mladih, ili 2) bilo kojeg prihvatljivog prijavitelja gdje su većina predlagača članovi ili su udruženi u isto tijelo aktivno na europskoj razini u području mladih.
Prijave koje se podnose Nacionalnim agencijama:
• Transnacionalni seminar mladih: projektne prijave ostalih prihvatljivih prijavitelja; moraju se podnijeti Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se održava aktivnost.
• Nacionalni sastanak mladih: projektne prijave svih prihvatljivih prijavitelja; moraju se podnijeti Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se održava aktivnost.
Rokovi: 1.2.2013.; 3.6.2013.; 3.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php