Artemis

Search form

Artemis
O projektu: 

Cilj projekta je poboljšati kapacitete koji su zaduženi za reagiranje na šumske požare na lokalnoj, decentraliziranoj razini, evaluacijom i poboljšavanjem trenutnih strategija upravljanja te usvajanjem naprednih softverskih tehnologija. Nastoji se osigurati lagan i brzi pristup korisnim informacijama o dostupnim infrastrukturama, tehničkim i ljudskim resursima. Također se potiče međunarodna suradnja na regionalnoj razini kroz razmjenu resursa i najboljih praksi. Olakšava se komunikacija između centara za upravljanje rizicima u raznim mediteranskim zemljama i različitim nacionalnim administrativnim razinama te se nastoji unaprijediti znanje i vještine ključnih aktera.

Prijavitelji: 

Technical University of Athens (voditelj projekta)

Grčka

Partneri: 

1. U.C.C. (Union of Cyprus Communities), Cipar
2. M.O.S. (Municipality of Soller), Španjolska
3. Aristotelis – Non Profit Corporation for Regional and international cooperation, Grčka
4. B.R.D.R. (Border Region Delta Rodopi), Grčka
5. C.T.R. (Center for Technological Research of Crete), Grčka

Aktivnosti: 

proučavanje pojavljivanja šumskih požara na odabranim područjima – studija slučaja; ocjena i evaluacija trenutnih strategija upravljanja rizicima – studija slučaja; plan izvedbe i razvoj baze podataka o šumskim požarima – web stranica; prikupljanje podataka, obuka korisnika; razvoj web stranice; diseminacija rezultata

Trajanje: 
1.1.2008. – 31.12.2009.
Iznos ugovora: 
583.650,66 €
EU sufinanciranje: 
437.738,00 € (75%)
Sektor: