ASPIRE 2 Be

Search form

ASPIRE 2 Be
O projektu: 

Riječ je o projektu koji se odvija u Londonu a imao je za cilj mladim ljudima koji nisu obrazovani, usavršeni i zaposleni mogućnost stjecanja znanja u kreativnim industrijama i drugim sektorima. Projektom se stvara mreža partnera kojom se nude nove mogućnosti zapošljavanja i usavršavanja. 
Na projektu je okupljeno ukupno 12 organizacija kojima je stvoreno 800 radnih mjesta za mlade ljude diljem Londona.
Trenutna situacija na tržištu rada je u vrijeme projekta bila takva da je mnogo mladih ljudi na tržištu rada u razdoblju od 16 do 19 godina bilo nezaposleno i projektom se osiguralo kreiranje nove radne snage u Londonu. 

Prijavitelji: 

Collage Arts

Partneri: 

Collage Arts, 15Billion, City and Islington College, Kensington and Chelsea College, Exemplas, The Prince’s Trust, Performing Arts and Media College, Rinova, TAG (Transforming a Generation), Fashion Enter, Metropolitan Housing Trust, Wandsworth Lifelong Learning, Westminster Kingsway College, WAC Performing Arts and Media College

Aktivnosti: 
  • izgradnja partnerstva
  • mreže i inicijative
  • integriranje osoba s poteškoćama u zapošljavanju
  • omogućavanje jednakog pristupa zapošljavanju
Trajanje: 
3 godine i 5 mjeseci
Iznos ugovora: 
1.760.000,00 €