Citizens without Borders

Search form

Citizens without Borders
O projektu: 

Projekt Citizens without Borders okupit će 60 mladih iz 12 europskih zemalja
(Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Francuska, Estonija, Velika Britanija, Španjolska, Italija, Bugarska, Turska, Slovenija), koji će razgovarati sa stručnjacima i donositeljima odluka o tome kako promovirati sudjelovanje mladih i kako pronaći inovativne načine za prevladavanje barijera u sudjelovanja mladih i kako bi se postigla njihova uključenost. Glavna aktivnost bit će petodnevna konferencija u Pragu u ožujku 2013. godine.

Prijavitelji: 

Together Czech Republic

Partneri: 

Države partneri: Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Francuska, Estonija, Velika Britanija, Španjolska, Italija, Bugarska, Turska, Slovenija

Aktivnosti: 

aktivnosti neformalnog obrazovanja
prezentiranje promjera dobre prakse
radionice

Trajanje: 
9 mjeseci
Iznos ugovora: 
39.477,00 €
EU sufinanciranje: 
39.477,00 € /100%)
Program: