Civil Protection against Chemical Releases in Rivers (CIVILARCH)

Search form

Civil Protection against Chemical Releases in Rivers (CIVILARCH)
O projektu: 

Cilj je povećati spremnost i učinkovitost modula civilne zaštite koji su zaduženi za odgovor na hitne slučajeve uzrokovane zagađenjem rijeka ispuštanjem kemikalija i to u pogledu četiri zemlje: Grčke, Poljske, Mađaske i Bugarske.

Prijavitelji: 

Region of East Macedonia and Thrace

Grčka

Partneri: 

1. Institute of Environmental Protection – IEP, Poljska
2. Environmental Protection and Water Management Research Institute – VITUKI, Mađarska
3. Foundation Regional Development, Bugarska
4. SIGMA Consultants Ltd, Grčka

Aktivnosti: 

sporazum o partnerstvu
praćenje i procjenja
sastanci
izvješća
identifikacija rizika
umrežavanje
radionice
obuke
vježbe
diseminacija
web stranica
publikacije

Trajanje: 
1.10.2008. – 30.9.2010. (24 mjeseca)
Iznos ugovora: 
600.000,00 €
EU sufinanciranje: 
450.000,00 € (75%)
Sektor: