Društveno – ekonomske i humanističke znanosti (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Društveno - ekonomske i humanističke znanosti nalazi se u sklopu potprograma Suradnja.
Osnovni cilj financiranja istraživanja u okviru društveno-ekonomskih i humanističkih tema je potaknuti rješavanje složenih i međusobno povezanih sociološko-ekonomskih izazova s kojima se Europa danas suočava. Proširena Europa suočena je sa složenim i međusobno povezanim društveno-ekonomskim izazovima kao što su socijalna kohezija, pitanje zaposlenosti, konkurentnost, kvaliteta života i održivi razvoj, obrazovanje, kulturološki utjecaji i globalna međuovisnost. Upravo duga europska tradicija u ovom istraživačkom području zajedno s različitim socijalnim, ekonomskim i kulturnim pristupima, nudi jedinstvenu priliku za provođenje ove vrste istraživanja na razini EU. Istraživanja u ovom području odnose se na pitanja vezana za demografske promjene i kvalitetu života; obrazovanje i zapošljavanje u odnosu na ekonomske trendove; globalnu međuovisnost i transfer znanja; dobrobit demokracija i političkih opredjeljenja; kulturološku raznolikost i vrijednosti. Veza između istraživanja i politike je ostvarena na način da se pitanja i problemi kojima se bave istraživači detaljno istraže na europskoj razini, te su navedeni u strateškim dokumentima Europske komisije. Istraživanja na europskoj razini omogućavaju analizu podataka koji su potrebni da bi se podigla svijest o kompleksnosti problema diljem Europe. 

Istraživačke će aktivnosti obuhvaćati: 

 • rast, zapošljavanje i konkurentnost u društvu utemeljenom na znanju 
 • utjecaj ekonomskih i društvenih ciljeva te utjecaj okoliša na europsku perspektivu
 • glavni trendovi u društvu i njihove implikacije 
 • položaj Europe u svijetu (migracije, siromaštvo, kriminal, sukobi i njihovo rješavanje) 
 • građani u Europskoj uniji 
 • društveno-ekonomske i znanstvene pokazatelje 
 • dalekosežne aktivnosti (globalnog znanja, migracija i starenja)
  Istraživanje unutar ovog područja pomoći će nam u pronalaženju rješenja koje se odnose na problematiku kao što je: 
 • razvoj, zapošljavanje i konkurentnost u društvu utemeljenom na znanju 
 • društvena kohezija, društveni, kulturni i obrazovni izazovi u proširenoj EU 
 • održivi razvoj, ekološki izazovi, demografske promjene, migracije, kvaliteta života te globalna međuovisnost 
Zemlje članice Europske unije namijenile su 610 milijuna eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa EU.