Natječaj

Search form

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva - bespovratna sredstva za konferencije

Datum objave: 
20.12.2012.
Datum završetka natječaja: 
22.03.2013.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
do 100.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Sredstva se mogu dodijeliti za organizacije konferencija koje odgovaraju trima ciljevima programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva. Da bi se dobila sredstva, konferencija mora promicati prioritete Europske unije kao što je navedeno u priopćenju Komisije COM (2010.) 2020. od 3. ožujka 2010. EUROPE 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast.
Osobito relevantna pitanja uključuju aktivno i zdravo starenje, održivi zdravstveni sustavi, zdrava radna snaga, koje su prijetnje zdravlju i sigurnosti pacijenta.

Prihvatljivi prijavitelji su:

pravne osobe, osobe koje nemaju pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom zakonu, pod uvjetom da njihovi predstavnici imaju sposobnost da preuzmu zakonske obveze u ime entiteta i ponude jamstva za zaštitu financijskih interesa EU, koja su jednaka onima koje nude pravne osobe.

Potpora je ograničena na sufinanciranje od 50% opravdanih troškova po projektu tj.konferenciji.

Poveznica:
http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.html