Energija (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Energija nalazi se u sklopu potprograma Suradnja. 
Istraživanja iz područja ''Energije'' u okviru FP7 prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju zagađenje zraka. Kako bi se osiguralo da europska industrija bude konkurentna i održiva na globalnoj razini, potrebno je učinkovito rješavati probleme koji se odnose na rastuće globalne zahtjeve za energijom kao pokretačem ekonomskog razvoja, te osigurati razvoj ekonomski isplativijih energetskih tehnologija. 

Što će se financirati? 

 • vodik i organska goriva 
 • proizvodnja obnovljive električne energije 
 • proizvodnja obnovljivih goriva 
 • obnovljive tehnologije za grijanje i rashlađivanje 
 • sprječavanje emisije CO2 u atmosferu i tehnologija za njegovo skladištenje, kako bi se jačina emisije plinova u atmosferu svela na nultu vrijednost 
 • pametne energetske mreže 
 • tehnologije za korištenje ugljena na čisti način 
 • učinkovitost i ušteda energije 
 • stvaranje energetske politike temeljene na znanju
  Zemlje članice Europske unije namijenile su 2,35 milijarde eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa