Equality scan

Search form

Equality scan
O projektu: 

Projekt za cilj ima povećati učinkovitost organizacija civilnog društva u neovisnom praćenju anti-diskriminacijskih politika kroz jačanje njihovih administrativnih i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem javnih politika vezanih uz nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedinice regionalne samouprave.

Prijavitelji: 

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Lorenza Jagera 6/2, 31 000 Osijek

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

Edukacija kroz treninge o javnim politikama,metodama praćenja, zagovaranju i pravnom okviru anti-diskriminacije; Mentorstva u obliku individualnog rada s udrugama u svrhu njihovog daljnjeg usavršavanja u radu; Javne konzultacije u obliku sastanaka udruga radi kontinuiranog ispitivanja potreba, razmjene mišljenja i održivosti suradnje.

Trajanje: 
2009.
Iznos ugovora: 
128.891,47 €
EU sufinanciranje: 
112.522,25 € (87,3%)