European Autism Action 2020: Working Conference on a European Strategic Plan for Autism, Dublin, 2010 European Autism Action 2 (EAAC)

Search form

European Autism Action 2020: Working Conference on a European Strategic Plan for Autism, Dublin, 2010 European Autism Action 2 (EAAC)
O projektu: 

Treći cilj godišnjeg radog programa EU za 2009. godinu fokusira se na prioritetne aktivnosti stvaranja i širenja informacija i znanja o zdravlju, a time je obuhvaćen i spektar autističnih poremećaja (ASD). Opći cilj konferencije povezan je izravno s ovom aktivnošću, a to je poboljšati kvalitetu života pojedinaca koji su oboljeli od autističnih poremećaja (ASD) u Europi kroz: razvoj i implementaciju strateškog plana, upravljanje znanjem, sustav informacija o dijagnozi, liječenju, nadzoru, uzrocima poremećaja.

Prijavitelji: 

Irish Autism Action

Irska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

konferencija

Trajanje: 
29.11.2010.
EU sufinanciranje: 
100.000,00 €
Sektor: