Natječaj

Search form

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj; javni poziv za prijavu velikih projekata

Datum završetka natječaja: 
11.05.2020.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Podrška koja se pruža putem ovog Poziva usmjerena je na izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta hrvatskih OCD-a koje dijele zajedničke vrijednosti kako bi mogle odgovoriti na određeni društveni problem na sustavan i strateški način. To će se postići financiranjem projekata koji odgovaraju na prioritetna tematska područja Programa, a osmišljeni su tako da ih logika projekta i način upravljanja vode prema postizanju društvenog utjecaja.

Iznos financijske podrške: 90.000 – 150.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 3,15 milijuna eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i/ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 50% obaveznog iznosa sufinanciranja.

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: postupak prijave je dvostupanjski.

Projektni sažetak: 11. svibnja 2020. godine u 12 sati (podne) po hrvatskom vremenu

Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 17. kolovoza 2020 (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga).

Više informacija dostupno je ovdje.

Izvor: afc.hr