Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema ,,Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija'' nalazi se u sklopu potprograma Suradnja. 
Osnovni cilj financiranja istraživanja u sklopu teme ''Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija'' jest stvaranje tzv. "European Knowledge Based Bio-Economy" (KBBE), odnosno europske bio-ekonomije utemeljene na znanju (hrana, stočna hrana, šume, ribarstvo, poljoprivreda, akvakultura, kemija itd.). U sklopu ove teme spajaju se sve grane industrije i gospodarski sektori koji se bave proizvodnjom, upravljanjem i korištenjem bioloških resursa i pratećih usluga opskrbne i potrošačke industrije, kao što su hrana, ribarstvo, šumarstvo, poljoprivreda itd . 
Bio-ekonomija utemeljena na znanju odigrat će važnu ulogu u svjetskom gospodarstvu, gdje je znanje najbolji način povećanja produktivnosti i konkurentnosti te poboljšanja kvalitete življenja, a ujedno i zaštite okoliša. 

Vrijednost tog sektora procjenjuje se na više od 1,5 milijardi eura godišnje. Odgovara sljedećim potrebama: 

 • rastuća potražnja za sigurnijom, zdravijom, kvalitetnijom hranom 
 • održivo korištenje i proizvodnja obnovljivih bio resursa 
 • veći rizik od bolesti kao što su epizootske bolesti i zoonoze te poremećaji vezani uz prehranu 
 • prijetnje održivosti i sigurnosti proizvodnje u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi
 • rastuća potražnja za kvalitetnom hranom, uzimajući u obzir dobrobit životinja; specifične prehrambene potrebe potrošača
Znanost, industrija i društvo povezat će se s namjerom da odgovore na društvene, ekonomske i ekološke izazove održivog upravljanja biološkim resursima. Također će iskoristiti prednosti mikrobioloških, biljnih i životinjskih biotehnologija za razvijanje novih, zdravijih, ekološki efikasnijih te konkurentnijih proizvoda i usluga. Ruralni i obalni razvoj osigurat će se poticanjem regionalnog gospodarstva, ali ujedno i očuvanje našeg nasljeđa i raznolikost kultura. 

Provodit će se istraživanja vezana uz sigurnost hrane i hranidbene lance, bolesti vezane uz prehranu, izbor hrane te utjecaj hrane i prehrane na zdravlje. Istraživačke će aktivnosti uključivati: 

 • održiva proizvodnja i upravljanje biološkim resursima (tlo, šume, vodeni okoliš), koji omogućuju istraživanja o održivim sustavima proizvodnje; biljnoj i životinjskoj proizvodnji i zdravlju; dobrobiti životinja; ribarstvu i akvakulturi
 • mjere za provođenje značajnih strategija, politika i zakonodavstva koje podržavaju "Europsku bio-ekonomiju utemeljenu na znanju" ("European Knowledge Based Bio-Economy" - KBBE) 
 • integritet i kontrola hranidbenog lanca ("fork to farm" – od domaćinstva do seoskog gospodarstva) 
 • znanost o životu te biotehnologija održivih neprehrambenih proizvoda i procesa, koje će razviti oplemenjeno bilje i šumske resurse, stočnu hranu, morske proizvode, energetske i ekološke tehnologije koje se temelje na biomasi, te se proizvode s visokom dodanom vrijednošću kao što su materijali i kemikalije
Očekuje se da će stvaranje europske bio-ekonomije otvoriti put inovacijama i učinkovitom transferu tehnologija, s ciljem da se uključi cjelokupna industrija i ekonomski sektori koji se bave proizvodnjom, upravljanjem i drugim korištenjem bioloških resursa i pratećih usluga opskrbne i potrošačke industrije. Od tih se aktivnosti očekuje da će promicati konkurentnost europske poljoprivrede i bio-tehnologije, prehrambenih tvrtki, s naglaskom na mala i srednja poduzeća, radi veće društvene dobrobiti. 

Tema "Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija" sastoji se od tri glavne aktivnosti: 

 • održiva proizvodnja i upravljanje biološkim resursima (tlo, šume, vodeni okoliš) 
 • "Od domaćinstva do seoskog gospodarstva": hrana (uklj. plodove mora i ribe), zdravlje, dobrobit potrošača  
 • znanosti o životu i biotehnologija održivih neprehrambenih proizvoda i procesa 
Zemlje članice Europske unije namijenile su više od 1,9 milijardi eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa.