Ideje

Search form

Kratki opis: 

Cilj specifičnog programa "Ideas" – "Ideje" je povećanje kreativnosti i izvrsnosti europskog istraživanja u graničnim područjima znanosti. "Frontier Research" - istraživanja koja su na samoj granici novih spoznaja, odnosno interdisciplinarna istraživanja koja prelaze granice dosadašnjih znanja. U okviru FP7 za specifični program "Ideje" predviđeno je 7,5 milijardi eura. 

Sredstva su namijenjena vrhunskim istraživačima i to prema sljedećoj podijeli: 

  • fizika i srodne znanosti 45% 
  • znanosti o životu 40% 
  • društveno-humanističke znanosti 15% 
Za provođenje programa "Ideas" osnovano je Europsko vijeće za istraživanje (European Research Council, ERC) na čelu sa Znanstvenim vijećem (Scientific Council, ScC). ERC ima jedinstvenu poziciju kao paneuropska organizacija za financiranje, a osnovana je kako bi podržala najbolja istraživanja u svim poljima znanosti kroz otvoreno i direktno natjecanje najtalentiranijih znanstvenika za dobivanje financijskih sredstava (grant).