Informacijske i komunikacijske tehnologije (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Informacijske i komunikacijske tehnologija nalazi se u sklopu potprograma Suradnja.
Informacijske i komunikacijske tehnologije imaju ključnu ulogu u poticanju inovativnosti, kreativnosti i konkurentnosti europske industrije. U okviru FP7, informacijske i komunikacijske istraživačke aktivnosti pokrit će područje strateških prioriteta u područjima u kojima Europa ima vodeću industrijsku i tehnološku ulogu, kao što su komunikacijske mreže, ugrađeni sustavi, nano elektronika i tehnologije za audiovizualne sadržaje. 
Zahvaljujući stvaranju inovativnih visoko vrijednih proizvoda i usluga baziranih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, omogućena su poboljšanja u poslovnim procesima u gotovo svim sektorima gospodarstva. Sektori s najvećom primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije su proizvodnja, auto industrija, avioindustrija, farmaceutska industrija, medicinska oprema, prehrambena industrija, kao i financije, mediji i maloprodaja. Koristi koje tvrtke imaju kao rezultat povećane upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije uključuju brži razvoj proizvoda, smanjenje troškova, brže i pouzdanije transakcije, bolji odnos s korisnicima i dobavljačima, poboljšanje usluga i podrške korisnicima i proširenje mogućnosti suradnje. FP7 će omogućiti kreiranje novih oblika umreženih poslovnih procesa i aplikacija, kao i nove inženjerske pristupe za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u proizvodnji. 

Područja istraživanja: 
  • stabilnost i sigurnost mrežne i servisne infrastrukture 
  • učinkovitost i pouzdanost elektroničkih sustava i komponenti 
  • personalizirani informacijsko-komunikacijsko-tehnološki sustavi 
  • upravljanje digitalnim sadržajim
ICT je podijeljen u 7 osnovnih cjelina i dvije dodatne cjeline: Nadolazeće i tehnologije u nastajanju (FET) i Podrška za horizontalne akcije u međunarodnoj suradnji: 

1. Izazov (Challenge 1) - Proširenje mreža i infrastrukture Informacijska infrastruktura povezuje milijarde ljudi, bezbroj organizacija i naprava poput PC-eva, mobilnih telefona, servera, senzora itd. Razvoj i unapređenje ove infrastrukture je preduvjet za korištenje dobrobiti od ICT tehnologija. Izazov na ovom polju je napraviti jaku i sigurnu mrežu te infrastrukturu. 

2. Izazov - (Challenge 2) Kognitivni sustavi i robotika Razviti ICT sustave koji ce biti sposobni učiti, razmišljati i biti interaktivni s ljudima. Ovi sustavi trebaju biti usmjereni na industrijsku proizvodnju, zdravstvenu zaštitu, javnu sigurnost, obrazovanje i zaštitu okoliša. 

3. Izazov – (Challenge 3) Komponente, sustavi i inženjering Opskrba elektronskim komponentama - transportne, telekomunikacijske, elektronske industrije te medicinska pomagala. Razvoj fotonike i mikro/nanosustava. 

4. Izazov - (Challenge 4) Digitalne knjižnice i ostali digitalni sadržaji Razvoj digitalnih knjižnica, e- učenja, očuvanje kulturne i povijesne baštine. 

5. Izazov – (Challenge 5) U susret samoodrživom i individualiziranom zdravstvenom sustavu Za održanje zdravstvenog sustava EU izdvaja oko devet posto GDP-a. E-zdravlje je nova grana zdravstva za koju se izdvaja oko 5 posto svih izdvajanja za zdravstvo. Ovdje je izazov poboljšati cjelokupni zdravstveni sustav u svim segmentima: od administracije, osobne zdravstvene zaštite do pronalaženja novih lijekova. 

6. Izazov – (Challenge 6) Okoliš, energija i transport ICT može pomoći u povećanju sigurnosti na cestama, smanjenju zagađenosti zraka i okoliša te boljoj iskoristivosti energetskih izvora. Inteligentni automobili koji će imati bolju iskoristivost energije i ne zagađivati okoliš, električne centrale i kemijska postrojenja te sustavi koji kontroliraju i sprečavaju zagađenost okoline – su glavni izazovi u ovoj tematskoj cjelini. 

7. Izazov – (Challenge 7) Samostalno življenje starijih osoba Oko 25 posto Europljana je starije od 65 godina a očekuje se da će udio starog stanovništva u cjelokupnoj populaciji 2050. biti 180 puta veći nego 1980. ICT proizvodi i usluge mogu pomoći starijim ljudima da žive kvalitetnije i samostalnije u vlastitim kućanstvima. 

8. Izazov (Challenge 8) FET - Nadolazeće i tehnologije u nastajanju FET pokriva vizionarske i inovatorske tehnologije i rješenja. Dijeli se na dvije podteme: FET – Open i FET – Proactive. Za razliku od svih tema (Challenge 1-7) gdje EC propisuje koje ciljeve i projekte želi financirati (top - down pristup – pristup odozgo prema dolje) u FET Open području istraživači predlažu svoje vizije i projekte (bottom - up pristup – pristup odozdo prema gore). Pred-prijava ovih projekata je brža i jednostavnija, a natječaj je stalno otvoren. FET – Proactive se također bavi najnovijim tehnologijama ali ovdje kao i u ostalim tematski cjelinama EC određuje ciljeve (top-down pristup – pristup odozgo prema dolje). 

9. Izazov (Challenge 9) Međunarodna suradnja Projekti u ovom području su namijenjeni partnerima koji su nosioci strateških politika ICT-a u svojim zemljama. Imaju za cilj uskladiti strateške smjernice svih EU zemalja, izbjeći preklapanja i povećati suradnju te suradnju sa trećim zemljama: Indija, Afrika, Kina, Brazil, Argentina, Čile, Australija , SAD i Kanada. Proračun: Zemlje članice Europske unije namijenile su 9,1 milijardi eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa. Na ovu temu odlazi najveći dio proračuna potprograma Suradnja.