Istraživački kapaciteti

Search form

Kratki opis: 

Specifičnim programom "Capacities" – "Kapaciteti" potiču se istraživački i inovacijski kapaciteti unutar Europe. Za program Kapaciteti predviđen je proračun u iznosu od 4,097 milijardi eura. 

Program se provodi kroz sedam širih područja: 

 • istraživačke infrastrukture 
 • istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća 
 • regije znanja
 • istraživački potencijal konvergentnih regija 
 • znanost i društvo
 • potpora strukturiranom razvoju istraživačkih politika 
 • međunarodna suradnja 
Ostali ciljevi programa Kapaciteti su: 

 • podrška usklađenom razvoju europskih javnih politika 
 • upotpunjavanje programa Suradnja 
 • doprinos europskim politikama i inicijativama kako bi se unaprijedila usklađenost i utjecaj politika zemalja članica 
 • uspostavljanje sinergije s regionalnim i kohezijskim politikama, strukturnim fondovima, obrazovnim i edukacijskim programima te Okvirnim programom za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) 
FP 7 programu također su pridruženi: 

 • Zajednički istraživački centar - Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije. Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća 7 znanstveno-istraživačkih instituta, koji slijede:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija 
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska 
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka 
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija 
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija 
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija 
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska 
Uprava za proširenje i integraciju zajedničkog istraživačkog centra (JRC Enlargement and Integration Action) se nalazi u Bruxelles-u, Belgija, i usredotočena je na istraživačke potrebe zemalja kandidatkinja s ciljem da ubrza njihovu pripremu za ulazak u Europsku uniju. Znanstvenu i stručnu suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom je moguće ostvariti putem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u stručnim tečajevima i radionicama JRC-a, zajedničkim istraživačkim projektima te kroz mogućnosti zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Zajedničkom istraživačkom centru. 

Euratom - Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) je 1957. godine potpisala sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije. Euratom je pravno odvojen od Europske zajednice te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija Zajednice. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima. Odluka Vijeća Europske zajednice o Sedmom okvirnom Euratom programu za nuklearna istraživanja i aktivnosti usavršavanja predviđa 2, 751 milijardi eura u periodu od 2007. do 2011. godine.