Istraživački potencijal (Istraživački kapaciteti)

Search form

Kratki opis: 


Tema Istraživački potencijal nalazi se u sklopu potprograma Istraživački kapaciteti. 
Ciljevi su bolje iskorištavanje istraživačkog potencijala Europe poticanjem i razvijanjem postojećeg istraživačkog potencijala u manje razvijenim regijama (tzv. convergence regions) u koje spadaju sve regije u Hrvatskoj.
Za ovaj program predviđen je budžet od 340 milijuna eura tijekom trajanja FP7 (od 2007. - 2013.). Natječaji za ovaj program raspisuju se jednom godišnje (pod šifrom FP7-REGPOT-...). Kad se objave moći će se pronaći na stranicama CORDIS-a. 
Ovaj program pruža mogućnost perspektivnim istraživačkim institucijama u manje razvijenim regijama da kroz projekt osnaže svoj istraživački potencijal i samim tim postanu centar izvrsnosti u regiji odnosno ravnopravan partner u EU.