Natječaj

Search form

ITU – Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek

Datum objave: 
17.01.2019.
Datum završetka natječaja: 
28.06.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 40.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su slijedeće jedinice lokalne samouprave (JLS) Urbane aglomeracije Osijek:
  • Grad Osijek (OIB: 30050049642)
  • Grad Belišće (OIB: 70663673307)
  • Grad Valpovo (OIB: 84382730327)
  • Općina Antunovac (OIB: 30812410980)
  • Općina Bilje (OIB: 23962939458)
  • Općina Čepin (OIB: 64176613943)
  • Općina Darda (OIB: 34375615619)
  • Općina Ernestinovo (OIB: 70167232630)
  • Općina Petrijevci (OIB: 94156491645)
Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 sati.