Natječaj

Search form

ITU – Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod

Datum objave: 
18.10.2019.
Datum završetka natječaja: 
30.03.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste UPSB kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije CO2, čime bi se povećala mobilnost na UPSB. Svrha Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih prometnica namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu, koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva, iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 21.500.000,00 HRK
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: JLS s područja UPSB, definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Slavonski Brod od 30. listopada 2015. godine (MRRFEU, KLASA: 300-01/15-05/1; URBROJ: 538-06-1-2/016-15-4): Grad Slavonski Brod te Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12.11.2019. godine u 11:00 sati.