Natječaj

Search form

ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula

Datum objave: 
25.10.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog poziva je unaprijediti poduzetničke aktivnosti na urbanom području te povećati zaposlenost u poduzetništvu i ukupne rezultate poslovanja poduzetnika putem poticanja inovacija u poduzetništvu, zelenog poduzetništva i gospodarstva, ulaganja u obrazovanje i jačanje kapaciteta poduzetnika, povezivanje znanstvene zajednice s poduzetništvom te jačanje potpornih institucija i diversifikaciju potpornih programa namijenjenih poduzetništvu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 20.375.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 500.000,00 HRK
  • najviši iznos 10.000.000,00 HRK.
U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Urbane aglomeracije Pula, ili
  • poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine u 23:59 sati.