Natječaj

Search form

ITU- Revitalizacija brownfield lokacija urbane aglomeracije Rijeka

Datum objave: 
10.07.2019.
Datum završetka natječaja: 
09.10.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha (cilj) Poziva: Revitalizacija brownfield lokacija na području UA Rijeka, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja UA Rijeka koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • JLS s područja UA Rijeka, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. Godine (MRRFEU, KLASA: 011-01/15-02/4; URBROJ: 538-06-1-2/015-15-6): Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo;
  • Trgovačka društva u vlasništvu JLS s područja UA Rijeka, koja su u trenutku predaje Projektnog prijedloga upisana u sudski registar i imaju sjedište na području UA Rijeka.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 19.094.998,48 HRK.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. listopada 2019. godine u 23:59 sati.