Natječaj

Search form

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

Datum objave: 
10.09.2019.
Datum završetka natječaja: 
30.09.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA Zagreb.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva te najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava  je 41.365.464,85 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave s područja UA Zagreb, definirane Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb od 8. ožujka 2016. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. rujna 2020 godine u 23:59 sati.