Natječaj

Search form

ITU- Sustav poduzetničkih zona

Datum objave: 
10.05.2019.
Datum završetka natječaja: 
09.08.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 25.647.084,79 HRK. Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 2.500.000,00 HRK
  • najviši iznos 18.000.000,00 HRK
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka. 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. svibnja 2019. godine.