Natječaj

Search form

Jačanje administrativnih kapaciteta na središnjoj i lokalnoj razini za transpoziciju i provedbu nove Direktive o industrijskoj emisiji 2010/75/EU

Referenca: 
EuropeAid/136357/IH/ACT/MK
Datum objave: 
07.10.2014.
Datum završetka natječaja: 
02.12.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Budžet: 
855.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem povećanja učinkovitosti pripreme zemlje za ulazak u EU te kako bi se osigurala učinkovitost programa EU-a u zemlji. Svrha projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja/ uprave za zaštitu okoliša i lokalne samouprave, jedinica za prijenos i provedbu novih industrijskih emisija Direktive 2010/75/EU (IED). Ovaj twinnig projekt povezan je s drugim projektima i aktivnostima i predstavljat će njihovu nadogradnju. Nema preklapanja između aktivnosti različitih projekata.
Projektom će se pružati savjetodavna potpora Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja/ upravi za zaštitu okoliša, te jedinicama lokalne samouprave (općine) kao glavnim korisnicima. Twinning projekt ne bi trebao biti jednosmjerna tehnička pomoć od države članice do države korisnice. On mora pomoći da se uvedu i podijeliti široke najbolje prakse EU-a u vezi sa zakonodavstvom Zajednice i specifičnim potrebama države korisnice u području provedbe pravne stečevine o okolišu. Prijedlog ugovora od strane države članice treba sadržavati aktivnosti koje predlaže kako bi se postigle rezultate navedene u natječaju. Set predloženih aktivnosti bit će dalje detaljno razvijen s twinning partnerima.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip561.7 KB