Natječaj

Search form

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

Referenca: 
EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Datum objave: 
05.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
27.06.2014.
Status: 
Budžet: 
3.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem osiguranja učinkovite provedbe EU standarda i jačanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Specifični ciljevi su:

 • Afirmacija organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju kontinuiteta jačanja ljudskih prava
 • Izgradnja mreže između organizacija civilnog društva kao i međuinstitucionalna suradnja i umrežavanje s ciljem pomoći u pristupu ljudskim pravima ranjivim skupinama ljudi
Prioriteti poziva: 

 • Lot 1: Osiguravanje jačanja ljudskih prava ranjivim skupinama i općenito građanima RH
 • Lot 2: Osiguranje pristupa ljudskim pravima romskoj nacionalnoj manjini 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Pravne osobe
 • Neprofitne organizacije
 • Nevladine organizacije (ili mreže nevladinih organizacija) koje spadaju u neki od sljedećih oblika: udruge i poslovne udruge, trgovačke unije, fundacije i pravna tijela vjerskih zajednica
Prihvatljive aktivnosti: 

 • Izgradnja kapaciteta
 • Zagovaračke aktivnosti
 • Aktivnosti podizanja svijesti
 • Mjere izravne pomoći
 • Kombinacija minimalno dvije prethodne aktivnosti
Dijelovi poziva: 

 • Lot 1: 2.000.000,00 €
 • Lot 2: 1.000.000,00 €
Iznosi sufinanciranja:

 • Minimalan iznos: 50.000,00 €
 • Maksimalan iznos: 150.000,00 €
Stope sufinanciranja: 

 • Minimalna stopa: 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Maksimalna stopa: 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.1 MB