Natječaj

Search form

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini

Datum završetka natječaja: 
30.11.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet ovog poziva je dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2019. godinu, za provedbu  aktivnosti iz područja lovstva u Zagrebačkoj županiji, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2019. godini.

Prihvatljivi korisnici su:
  • Lovoovlaštenik lovišta na području Zagrebačke županije, odnosno pravna ili fizička osoba koja je stekla pravo lova u lovištu na području Zagrebačke županije na temelju Zakona o lovstvu, a na području Zagrebačke županije ima jedno ili više lovišta;
  • Poljoprivredno gospodarstvo, odnosno fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koja ima prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije i ima proizvodnju za koju traži potporu na području Zagrebačke županije, isključivo za Mjeru 1. Gospodarenje s divljači, zaštita divljači i lovišta, Aktivnosti 1.4. Uzgoj fazana i 1.5. Uzgoj zeca običnog;
  • Lovački savez Zagrebačke županije, odnosno dragovoljno udruženje lovačkih udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz djelatnosti lovstva, isključivo za Mjeru 4. Gospodarske manifestacije.
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na temelju Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini iznosi do 100.000,00 kuna.