Natječaj

Search form

Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje/ sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2019. godini

Datum završetka natječaja: 
30.11.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ovim Javnim pozivom potiču se jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije na podnošenje prijava za financiranje/sufinanciranje realizacije Programa/Projekata izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture putem sredstava kapitalne pomoći osiguranih u Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu, sukladno odredbama Programa poticanja razvoja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2019. godini 

Jedinice lokalne samouprave svoje prijave mogu podnijeti za financiranje/sufinanciranje Programa/Projekata koji će se provoditi tijekom 2019. godine.

Prijava na javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici.