Natječaj

Search form

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora

Datum završetka natječaja: 
30.09.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i pravnim osobama koje djeluju na području Zagrebačke županije kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija i/ili grad i/ili općina na području Županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora. 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) s područja Zagrebačke županije i pravne osobe koje djeluju na području Zagrebačke županije kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija i/ili grad i/ili općina na području Županije, koje do dana prijave na javni poziv imaju ugovoren/naručen ili izrađen dokument koji je sastavni dio projektne dokumentacije za projekt koji će se (su)financirati sredstvima iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora, a koji dokument je prihvatljiv za sufinanciranje temeljem ovog Javnog poziva.

Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom prijavitelju iznosi 280.000,00 kn.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici.