Natječaj

Search form

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije u 2019. godini

Datum završetka natječaja: 
30.09.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u 2019. godini za pokriće dijela vlastitog udjela prijavitelja na Javni poziv u troškovima provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i programa EU.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave na području Županije i pravne osobe koje djeluju na području Županije kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija i/ili JLS na području Županije, koji su do podnošenja prijave na Javni poziv sklopili ugovor/dobili odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta koji se financira sredstvima iz ESI fondova i/ili programa EU.

Maksimalna potpora po jednom Korisniku iznosi 60% potrebnog vlastitog udjela Korisnika u troškovima provedbe Projekta, a najviše 300.000,00 kn

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici.