Natječaj

Search form

Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2019. godini

Datum završetka natječaja: 
30.09.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet ovog Javnog poziva je pružanje stručne tehničke pomoći korisnicima u svrhu kvalitetnije i pravovremene pripreme projekata odnosno prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru strukturnih i investicijskih fondova i programa EU. Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje troškova usluge stručne tehničke pomoći konzultanata za pisanje prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU. 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županija) i pravne osobe koje djeluju na području Županije, kojima je jedini osnivač ili jedan od suosnivača Županija, a koji su do prijave na javni poziv prijavili projekt u okviru ESI fondova te programa EU u programskom razdoblju 2014.-2020. 

Maksimalna visina iznosa potpore po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 kn.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici.