Katalizatorske aktivnosti

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Katalizatorske aktivnosti (catalyst actions) se odnose na svaku inovativnu aktivnost s ciljem savladavanja značajnih strukturalnih barijera u teretnom prijevozu EU, koje opstruiraju efikasno funkcioniranje tržišta, kompetitivnost pomorskog teretnog prijevoza (SSS), željeznice, unutarnje plovidbe, i/ili efikasnosti transportnih lanaca koji ove transportne modalitete koriste, uključujući i modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture. 
Mjerljivi parametar nije modalno prebacivanje već smanjenje zagušenja prometa npr. uspostava "motorways of the sea" na one-stop shop principu. 

  • minimalni iznos subvencije 2 mil. € 
  • najmanje 30 mil. tkm prebačeno godišnje 
  • maksimalno se sufinancira 35 % projekta 
  • trajanje projekta do 5 godina 
  • obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju 
  • održivost servisa po isteku financiranja