Leadership for local community: Empowering teachers and youth for active role in local communities

Search form

Leadership for local community: Empowering teachers and youth for active role in local communities
O projektu: 

Opći cilj projekta Lideri/ce za lokalnu zajednicu je jačanje kapaciteta mladih i obrazovnog sustava u području demokratizacije, ljudskih prava, integraciji manjina i nenasilnog rješavanja sukoba na području županije.

Prijavitelji: 

Forum za slobodu odgoja

Partneri: 

Vukovarsko-srijemska županija i Network of Education Policy Centers.

Aktivnosti: 

Istraživanje, edukacijski modul za mlade i stručno usavršavanje nastavnika.

Trajanje: 
2010.
Iznos ugovora: 
186.414,56 €
EU sufinanciranje: 
167.773,10 € (90%)